Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały
Strona głowna  /  Nasze osiągnięcia
Nasze osiągnięcia
 
W zakładce "Nasze osiągnięcia" przedstawiamy w porządku chronologicznym najważniejsze nagrody, wyróżnienia i inne osiągnięcia, którymi pragniemy się pochwalić, rozpoczynając od tych najnowszych.
 
 
 
 
 
 W okresie od września do czerwca 2016 r.
nasze przedszkole wzięło udział w I edycji konkursu ekologicznego 
"EDUKUJEMY- POMAGAMY" 
zorganizowanej przez Organizację Odzysku REBA.
Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały zostało Laureatem konkursu i zdobyło
I MIEJSCE w województwie zachodniopomorskim w kategorii
KONKURUJEMY- jak pracowite mrówki.
Jednocześnie informujemy, że we wrześniu 2016 r  przystąpiliśmy do II edycji konkursu.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

PRZEDSZKOLNY KLUB SZKÓŁ UNICEF

CERTYFIKAT PLACÓWKI WSPIERAJĄCEJ PRAWA DZIECKA NA ŚWIECIE

 

 

W marcu 2016 roku Przedszkole Miejskie im. Krasnala Hałabały w Łobzie przystąpiło do współpracy z UNICEF. Już maju koordynator przedszkolnego Klubu Szkół UNICEF pani Iwona Kowalska, zgłosiła naszą placówkę do ogólnopolskiego Projektu edukacyjnego „Prawa dziecka a problemy współczesnego świata”, którego celem było:

Edukacja dzieci na temat problemów współczesnego świata;

Przekazanie dzieciom wiedzy czym są Cele Zrównoważonego Rozwoju;

Kształtowanie wśród młodego pokolenia świadomości globalnych problemów dotyczących ubóstwa, zdrowia i zmian klimatycznych oraz pokazanie jak łączą się one z prawami dziecka;

Kształtowanie postawy zaangażowania społecznego.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, „Hałabałki” zorganizowały też akcję charytatywną „POMAGAM, BO WARTO!”, której celem było podarowanie prezentów potrzebującym dzieciom – szczepionek ratujących ich życie.

 

http://krasnal.lobez.blizej.info/?m=strona&id=62   

/rok szkolny 2015/2016/

 

 

Nasze działania w ramach przedszkolnego Klubu Szkół UNICEF zostały zauważone i docenione przez Stowarzyszenie UNICEF Polska – w czerwcu otrzymaliśmy Dyplom za zaangażowanie w działania Klubu Szkół UNICEF, a we wrześniu 2016r. dotarł do nas Certyfikat Placówki Wspierającej Prawa Dziecka na Świecie.

 

   

 

 

 

 

 

 

MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT EKOLOGICZNY
" ZIELONA FLAGA"
 
 
 
 
12 października w Krakowie odbył się XIII Zjazd Szkół, które zostały wyróżnione prestiżowym , międzynarodowym certyfikatem" Zielonej Flagi "oraz certyfikatem krajowym Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej . W imieniu Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Hałabały
nagrodę z rąk prezesa Fundacji Partnerstwo dla Środowiska - Rafała Serafina odebrała koordynator programu Katarzyna Ciszewska.
 
 
Aż 273 placówki z całego kraju zostały uhonorowane certyfikatam,potwierdzającymi najwyższą jakość działań dla zrównoważonego rozwoju. Wśród nich znalazło się nasze przedszkole któremu przyznano certyfikat międzynarodowy "Zielona Flaga".
 
 
Zespół koordynujący program wybrał dwa przewodnie tematy: "Zdrowa żywność - zdrowo, lokalnie, odpowiedzialnie" oraz "Aktywność Ruchową i Transport".Nasze przedszkole od 3 lat realizuje program Akademii Zdrowego Przedszkolaka.
Szereg zajęć dydaktycznych przeprowadzonych w ramach realizacji tegoż programu dotyczyło zdrowej ekologicznej żywności , zdrowych  zamienników, własnych upraw.
  Były tematy odnoszące się do piramidy żywienia, budowania odporności , co jest zdrowe a co nie , kształtowania prawidłowej postawy oraz bezpiecznych wakacji.
Każdy obszar wspomagany był dodatkowo tematyką o aktywności ruchowej.
Zespół koordynujący program we współpracy z panią dyrektor, zorganizował cykl spotkań  z panią dietetyk Karoliną Fujarską.Dzięki  współpracy z klubem fitness "Fabryka Zdrowia" w naszym przedszkolu odbył się " Fitness dla najmłodszych"  - zajecia prowadził pracownik klubu ,trener personalny - Remigiusz Borejszo.
Te wszystkie działania oraz wiele,wiele jeszcze innych spowodowało , że jesteśmy jedynym przedszkolem w województwie zachodniopomorskim z tak wysokim ekologicznym odznaczeniem.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
PROJEKT EDUKACYJNY
" MATERIA BATERII"
 
 
 
 
 W okresie od marca do czerwca 2015r. nasze przedszkole wzięło udział w  projekcie edukacyjnym organizowanym przez fundację Partnerstwo dla Środowiska  pt. " Materia Baterii". Nad projektem czuwał zespół: Bogusława Kościukiewicz, Urszula Pachałko, Katarzyna Ciszewska. 
 
 
Materia Baterii to projekt edukacyjny, którego celem jest podniesienie świadomości i zwiększenie wiedzy na temat zdrowotnych i ekologicznych konsekwencji płynących z niewłaściwego użytkowania i składowania baterii i akumulatorów, a także na temat korzyści związanych z ograniczeniem powstałych odpadów wynikających z prawidłowej utylizacji baterii i akumulatorów  czy też zmniejszenia ich użycia w codziennym życiu.
 
Nasze działania zostały docenione i uzyskaliśmy cztery odznaki.
 
   
 
Eko EKSPERT - W ramach tego obszaru dzieci z przedszkola stworzyły kodeks postępowania z bateriami który zawisł w głównym holu przedszkola oraz przeprowadzono zajęcia dydaktyczne w najstarszych grupach o postępowaniu z bateriami.
 
 
 
 
Eko BADACZ - Aby uzyskać odznaczenie eko Badacza przeprowadziliśmy ankietę wśród rodziców aby sprawdzić poziom wiedzy n/t postępowania z bateriami.
 
 
Eko INSPEKTOR- W tym obszarze Przedszkolaki stworzyły trzy nowe miejsca zbiórki baterii
 
( Straż Pożarna, Urząd Gminy, sklep " U Kamila"), oraz oznaczyły je na mapie miejsc zbiórki baterii. Dzięki działaniom zespołu powstała mapka  naszego miasta  z oznaczonymi miejscami zbiórki baterii.
 
 
 
Eko PROMOTOR- W ostatnim etapie naszych działań przedstawiliśmy plakaty ekologiczne dotyczące postępowania z bateriami, które zawisły w holu przedszkola, stworzyliśmy gazetkę o bateriach oraz dzieci samodzielnie wymyśliły grę planszową związaną z bateriami.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CERTYFIKAT I STOPNIA LOKALNEGO CENTRUM AKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ
 
 
 
 
Przedszkole Miejskie nr 1 im Krasnala Hałabały przystąpiło do programu " Szkoły dla Ekorozwoju" we wrześniu 2013r. Głównym obszarem, na którym, nasze przedszkole skupiło swoją uwagę była zdrowa żywność. W przedszkolu przeprowadzono szereg zajęć  z zakresu programu  " Akademii Zdrowego Przedszkolaka". Wśród nich znalazły się tematy dotyczące piramidy żywienia , wartości produktów pełnoziarnistych oraz roli nabiału w diecie dziecka . Dzięki działaniom z zakresu programu dzieci przełamały niechęć do produktów pełnoziarnistych oraz częściej spożywały owoce i warzywa w surowej postaci.
  
Decyzją Kapituły Programu naszemu Przedszkolu we wrześniu 2014r przyznano certyfikat I stopnia Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej.
 
 
 
 
Certyfikat oraz flagę Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej w imieniu przedszkola odebrała w Krakowie koordynator programu na terenie Przedszkola Miejskiego - Katarzyna Ciszewska.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UROCZYSTE OTWARCIE PRZEDSZKOLA
 
 
 

12.10.2013r. odbyła się uroczystość otwarcia „nowej” części naszego przedszkola. 

 

 

 

Wśród zaproszonych obecni byli: Pan burmistrz Łobza Ryszard Sola, pan  wiceburmistrz Ireneusz Kabat, przedstawicielka Kuratorium Oświaty w Szczecinie pani Jolanta Krupa,  wicestarosta powiatu łobeskiego pan Jan Zdanowicz,  kierownictwo Urzędu Miejskiego i Starostwa powiatowego w Łobzie, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli, przewodniczący Rady Miejskiej w Łobzie pan Kazimierz Chojnacki oraz radni, ksiądz Prałat Józef Cyrulik, pracownicy naszego przedszkola , przedstawiciele rodziców i wychowanków, emerytowani dyrektorzy i pracownicy łobeskich przedszkoli: pani Janina Rybak, pani Alicja Busz, pani Stanisława Szydłowska, przyjaciele przedszkola, przedstawiciele lokalnych firm, instytucji, przedstawiciele prasy. Więcej informacji:

http://krasnal.lobez.blizej.info/?m=aktualnosc&id=19

 

 

 
 
 

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM

"OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE"

  

 

 

                

 

W dniach 8-10.03.2012 r. w Krakowie odbyła się Konferencja metodyczno - naukowa na temat: "Poszukiwanie zmian w Optymistycznym Przedszkolu” w ramach XI Zjazdu Optymistycznych Przedszkoli. Podczas uroczystej gali koordynator programu-nauczycielka Agnieszka Bryja odebrała z rąk autorki programu, Pani Mireli Nawrot certyfikat ,,Optymistyczne Przedszkole”. Jest to efekt półtorarocznej pracy całej społeczności przedszkolnej: pracowników, rodziców oraz dzieci.

 

 

 

 

Przygoda z programem „Optymistyczne Przedszkole” rozpoczęła się w naszej palcówce 10 czerwca 2010r., kiedy do naszego Przedszkola przyjechała współautorka programu: pani M. Nawrot, która przybliżyła ideę programu, cele i zasady. Przekazała pakiet materiałów oraz tabliczkę „Optymistyczne Przedszkole”, życząc wielu sukcesów i wychowania optymistycznych przedszkolaków. Realizację programu zawartą w siedmiu kolorach tęczy rozpoczęto od 01. września 2010r.

Nad realizacją programu czuwał zespół koordynujący w składzie : lider - Agnieszka Bryja, członkowie: Iwona Gaweł, Andżelika Kokot, Anna Solarewicz, Ewa Pospieszyńska, Izabela Wilczek. Zespół ten opracował Program Wychowawczy Optymistycznego Przedszkolaka, określając w nim szczegółowy plan działań , zadania, terminy realizacji oraz osoby odpowiedzialne.

W roku przedszkolnym 2011/ 2012 zmienił się skład zespołu i przedstawia się następująco:

Lider zespołu : A. Bryja, członkowie: Ewa Pospieszyńska, Iwona Gaweł, Izabela Wilczek, Joanna Rokosz, Magda Golas.

Certyfikat jest potwierdzeniem dokonania i wdrożenia zmian w sposobie pracy z dziećmi oraz współdziałania z rodzicami. Podejmowane działania zapisały się w codzienną praktykę naszego przedszkola i towarzyszyć nam będą w dalszym rozwijaniu wśród wychowanków optymistycznych cech charakteru, takie jak: dobroć, życzliwość, kreatywność, szczerość i wiele innych kształtujących postawę szlachetnego człowieka. 

 

 

http://www.kuratorium1.home.pl/kuratorium2/konferencje/narada_2012/18.pdf

 
 
 
 
 
 
 
 

NAGRODA MARII WERYHO - RADZIWIŁŁOWICZ

 

 

  

      

 

06 kwietnia 2011r. w Krakowie, podczas 6 Ogólnopolskiego Forum Edukacyjnego, odbyła się uroczystość wręczenia Nagród im. Marii Weryho-Radziwiłłowicz, ustanowionej i przyznawanej przez miesięcznik BLIŻEJ PRZEDSZKOLA - wychowanie i edukacja wybitnym nauczycielom wychowania przedszkolnego oraz osobom i instytucjom, których działalność zawodowa skupia się wokół wychowania i edukacji dzieci. To bardzo liczące się w środowisku osób zajmujących się wychowaniem przedszkolnym honorowe wyróżnienie, niektórzy stawiają na równi z Medalem Edukacji Narodowej. Prestiżową nagrodą im. Marii Weryho-Radziwłłowicz uhonorowani zostali: nauczycielka naszego przedszkola p. Iwona Kowalska oraz Amatorski Teatr "Bajammagia" działający przy PM1.

 

http://forum.blizejprzedszkola.pl/o-forum,laureaci.html?rok=2011 

 
 
 
 
 
 
 
 

NAGRODA SPECJALNA STAROSTY ŁOBESKIEGO - "SMOK POWIATU 2009"

 

 

 

23 stycznia 2010 r. w Sali Bankietowej „Retro” w Łobzie odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Specjalnych Starosty Łobeskiego - SMOKÓW POWIATU. "Smok powiatu 2009", w kategorii oświata i wychowanie został przyznany naszej pani dyrektor Marioli Kotowicz. SERDECZNE GRATULACJE!!!

 

 

http://www.powiatlobeski.pl/smoki-powiatu-2009.html

 

 

 

 

 
 

REALIZACJA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

 

 

 

 

W roku szkolnym 2008/2009 w Przedszkolu Miejskim Nr 1 im. Krasnala Hałabały realizowaliśmy Projekt „Niech się dzieci śmieją, niech będą radosne” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3 - 5 lat z gminy Łobez w ramach poszerzenia oferty edukacyjnej Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Łobzie. W ramach Projektu realizowano następujące działania:

 

DZIAŁANIE NR 1: Zarządzanie projektem i promocja projektu;

 http://www.krasnal.lobezn.blizej.info/?m=galeria&id=67

 

DZIAŁANIE NR 2: Uruchomienie dodatkowego oddziału przedszkolnego przy ul. Hanki Sawickiej;

 http://www.krasnal.lobezn.blizej.info/?m=galeria&id=66

 

DZIAŁANIE NR 3: Utworzenie w przedszkolu oddziału integracyjnego oraz powołanie Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka;

 http://www.krasnal.lobezn.blizej.info/?m=galeria&id=65

 

DZIAŁANIE NR 4: Poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola;

http://www.krasnal.lobezn.blizej.info/?m=galeria&archiwum=1

 

DZIAŁANIE NR 5: Wydłużenie czasu pracy 1 oddziału do godz. 18.00;

http://www.krasnal.lobezn.blizej.info/?m=galeria&id=68

 
 
 
 
 
 
 
 

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNY "KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY"

 

 

 

W roku szkolnym 2009/2010 Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Łobzie brało udział w ogólnopolskiej edycji Edukacyjnego Programu Ekologicznego „Kubusiowi Przyjaciele Natury” organizowanego przez firmę Tymbark i markę Kubuś, przy współpracy z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska oraz pod honorowm patronatem Ministerstwa Środowiska. Program miał celu wprowadzenie najmłodszych w tematykę przyrodniczą i ekologiczną. W realizację programu w naszej placówce zaangażowanych czynnie było 8 grup dziecięcych wraz z 13 nauczycielkami. Przedszkolaki, razem z Kubusiem, poznawały leśne zwierzęta, nauczyły się, jak zachowywać się w lesie, w górach, i nad morzem, a także dowiedziały się, jak ważna jest segregacja śmieci i dokładne zakręcanie kranu. Nasze działania zostały udokumentowane zdjęciami oraz dokładnie opisane przez nauczycielki, a następnie koordynator akcji na terenie naszej placówki, pani Sylwia Demko sporządziła Raport i wysłała go do organizatorów. 17 czerwca 2010r. nasze przedszkole otrzymało tytuł "Kubusiowi przyjaciele natury”.

 

Przykłady podejmowanych działań:

 

http://www.krasnal.lobezn.blizej.info/?m=galeria&id=126

 http://www.krasnal.lobezn.blizej.info/?m=galeria&id=127

http://www.krasnal.lobezn.blizej.info/?m=galeria&id=128

http://www.krasnal.lobezn.blizej.info/?m=galeria&id=120

http://www.krasnal.lobezn.blizej.info/?m=galeria&id=124

http://www.krasnal.lobezn.blizej.info/?m=galeria&id=125

 
 
 
 
 
 
 
 

CERTYFIKAT SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 

 

 

 

Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Łobzie od wielu lat prowadzi edukację zdrowotną, której celem jest kształtowanie nawyków dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętność tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu. Wszystkie zadania są systematycznie realizowane we współpracy ze środowiskiem lokalnym, zgodnie ze standardami szkół promujących zdrowie. 15 lipca 2006r. nasze przedszkole zostało przyjęte do Zachodniopomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

 

 

Głównym celem przedszkolnego programu pt. "W poszukiwaniu strażników zdrowia" było: zwiększanie odporności dzieci poprzez poprawę nawyków żywieniowych oraz higienicznych, a ponadto upowszechnianie aktywnych form wypoczynku. Programem objęte były wszystkie grupy wiekowe, a nad jego sprawną realizacją czuwał Przedszkolny Zespół Promocji Zdrowia w składzie: koordynator Kamila Bieniasz, członkowie Bogusława Kościukiewicz, Urszula Pachałko, Sylwia Demko i Małgorzata Kopaczewska. Nasze działania zostały wysoko ocenione i 17 listopada 2009r. w Siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Szczecinie otrzymaliśmy Certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”, który jest potwierdzeniem misji i zaangażowania w realizowaniu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

 

http://www.krasnal.lobezn.blizej.info/?m=galeria&id=29 

 
 
 
 
 
 
 

FUNDACJA ABCXXI

 

"CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM"

 
 

  

 

 

 

Od września 2004 roku Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Łobzie  uczestniczy w Kampanii Społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, a od 01.01.2005r., zostało wpisane na Ogólnopolską Listę Czytających Szkół i Przedszkoli Fundacji ABCXXI Program Zdrowia Emocjonalnego.

 

Liderem Kampanii w naszej placówce jest nauczycielka Iwona Kowalska. Nasze członkostwo w Kampanii CPCD zobowiązuje : czytamy dzieciom przynajmniej 20 minut dziennie, codziennie, zachęcamy też rodziców do czytania w przedszkolu i w domu. Na „przedszkolnym czytaniu” spotkać można absolwentów przedszkola oraz jego pracowników, przedstawicieli władz naszego miasta, duchowieństwa oraz wielu zaprzyjaźnionych placówek oświatowych.

 

Nasze działania związane z propagowaniem czytelnictwa zostały wielokrotnie dostrzeżone i docenione przez Fundację ABCXXI „Cała Polska czyta dzieciom”:

 

listopad 2006r. - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Na najpiękniejszy prezent na urodziny Kubusia Puchatka";

 

kwiecień 2007r. - wyróżnienie za przeprowadzenie "Wiosennej zbiórki książek" pod hasłem: "Bajeczka dla chorego dziecka";

 

rok szkolny 2006/07 - wyróżnienie w „Ogólnopolskim Konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię Cała Polska czyta dzieciom 2006/2007”;

 

 rok szkolny 2007/08 - zdobycie Statuetki w „Ogólnopolskim Konkursie na najlepiej  przeprowadzoną kampanię Cała Polska czyta dzieciom 2007/2008”;

 

 rok szkolny 2008/09 - wyróżnienie w „Ogólnopolskim Konkursie na najlepiej przeprowadzoną  kampanię 2008/2009;
 rok 2009/2010 - zdobycie medalu w Ogólnopolskim konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię Cała Polska Czyta Dzieciom 2009/ 2010.
 

rok 2012 - SUPERSTATUETKA dla pani Iwony Kowalskiej oraz wszystkich, którzy propagują i wspierają ideę głośnego czytania w naszym przedszkolu.

  

 

 

Dnia 26.03. 2012 r. w Teatrze Dramatycznym w Warszawie odbył się Jubileuszowy X finał kampanii społecznej " Cała Polska Czyta Dzeciom". Zorganizowany został przez fundację ABCCCI - Cała Polska Czyta Dzieciom". W uroczystej gali wzięły udział pani dyrektor przedszkola Mariola Kotowicz i pani Iwona Kowalska.

W audytorium Biblioteki Narodowej odbyła się konferencja " Mądre wychowanie ". Na konferencji podziękowano najbardziej aktywnym liderom i koordynatorom kampanii czytania.

 

 

Nagrody 10 medali, 5 statuetek i 8 superstatuetek za nalepiej przeprowadzoną kampanię społeczną w roku 2010/2011 wręczyła osobiście pani minister Krystyna Szumilas. Pani Iwona Kowalska zdobyła Superstatuetkę dla naszego przedszkola!!! 

 

 
 
 
 

Zielony Certyfikat

 

 
 
 
 Priorytetem Przedszkola Miejskiego Nr 1 im Krasnala Hałabały w Łobzie  jest działalność proekologiczna. Uczestniczymy w wielu regionalnych i ogólnopolskich akcjach promujących rozwój zrównoważony: Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, Dzień dla Natury. Zbieramy baterie i puszki aluminiowe, segregujemy odpady. Nasze małe i wielkie działania na rzecz ochrony środowiska zostały uhonorowane:

 

w roku szkolnym 2004/05 - Zielonym Certyfikatem I stopnia - znakiem jakości

placówki przyjaznej środowisku przyznanym przez Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Warszawie pod patronatem  Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu  za realizację przedsięwzięcia pt. "Piękno przyrody wokół nas, spokój i radość w nas". Zespół koordynujący w składzie: koordynator Grażyna Tokarska oraz nauczycielki Teresa Diak i Iwona Kowalska.

 

rok 2005 - zaproszenie do Warszawy na Konferencję upamiętniającą zdobycie ZC I stopnia : posadzenie przez dyrektor Mariolę Kotwicz i nauczycielkę Teresę Diak, w Dębowej Alei mieszczącej się w parku SGGW w Warszawie sadzonki dębu wyhodowanej z żołędzi pomnika przyrody „Dębu Chrobry”;    

           

wrzesień 2008r. - otrzymaliśmy Zielony Certyfikat II stopnia - znak jakości placówki pełniącej rolę lokalnego ośrodka promującego ideę zrównoważonego rozwoju uwzględniającego cztery aspekty: przyrodniczy, społeczny,  gospodarczy i kulturowy. Tym razem realizowane były trzy działania:

I - "Mali strażnicy zdrowia i przyrody";

II - "Jesteśmy bezpieczni w domu i w przedszkolu";  

III - "Czytanie zbliża". 

Prace w ramach tych działań koordynował zespół pod przewodnictwem  wicedyrektor Grażyny Tokarskej, w którego skład wchodziły nauczycielki: Iwona Kowalska, Kamilla Bieniasz i Teresa Diak;

 

22.10.2008r. - zaproszenie na Galę Konkursu Lider Polskiej Ekologii delegacji z naszego przedszkola w składzie: dyrektor PM 1 Mariola Kotwicz i wicedyrektor PM 1 Grażyna Tokarska oraz wręczenie przez Ministra Środowiska Macieja Nowickiego Listu Gratulacyjnego i podziękowań za dorobek w dziedzinie edukacji  na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

http://www.krasnal.lobezn.blizej.info/?m=galeria&id=7

 

 
 

Ostatnia aktualizacja: 2020-09-17