Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały
Strona głowna  /  Terapia pedagogiczna
Terapia pedagogiczna

 

 

Terapia pedagogiczna jest skierowana do dzieci o specjalnych potrzebach kształcenia. Obejmuje specjalistyczne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, prowadzone różnymi metodami i technikami, mające na celu usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych i wyrównanie deficytów rozwojowych.

 

Terapia pedagogiczna ma na celu:

  • stworzenie dziecku możliwości wszechstronnego rozwoju, 
  • niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń, wyrównywanie braków w wiedzy i praktycznych umiejętnościach manualnych,
  • eliminowanie niepowodzeń edukacyjnych, emocjonalno-społecznych i ich konsekwencji,
  • ułatwianie opanowania materiału przewidzianego na danym etapie edukacyjnym,
  • wygaszanie negatywnych objawów zachowania,
  • wzmacnianie pozytywne dziecka - podwyższanie samooceny i motywacji do nauki i działania,
  • stymulowanie rozwoju dziecka: intelektualnego, psychicznego, emocjonalnego i społecznego,
  • wyrównywanie szans rówieśniczych.

mgr Joanna Turowska    mgr Marta Dobrowolska

  

 

 

Kształtujemy motorykę małą (dłoni-palców)

 

Rozwijamy percepcję wzrokową układając tangramy

 

Kształtujemy umiejętność liczenia, rozpoznawania cyf, klasyfikowania 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-11-05