To takie proste!
Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały
Strona głowna  /  Gr. Biedronki
Gr. Biedronki
 
ODDZIAŁ DZIECI 6 - LETNICH
 
 
DZIEĆMI OPIEKUJĄ SIĘ:
 
mgr Iwona Kowalska - nauczyciel dyplomowany
 
mgr Sylwia Demko - nauczyciel dyplomowany
 
Zofia Frądczak- pomoc nauczyciela
 

 

 

Serdecznie witamy wszystkich odwiedzających naszą „Biedronkową” zakładkę i zapraszamy do wspólnej zabawy i nauki w roku przedszkolnym 2017/18.

 

 

 

 

W tym roku pracujemy w oparciu o  Program wychowania przedszkolnego „Trampolina”, Małgorzaty Janiak i Kamili Witerskiej /Wydawnictwo Szkolne PWN/. „Biedronki” korzystają z pakietu edukacyjnego "Trampolina. Zanim zostaniesz uczniem", autorstwa: Danuty Piotrowskiej, Anety Głuszniewskiej, Elżbiety Grzeszczak i Doroty Stryjewskiej.

 

 

 

 

 

 

WRZESIEŃ 2017

 

 

Realizowane tematy kompleksowe:

 

 

I.Wakacyjne wspomnienia

 

 

Dziecko:

• wskazuje cechy charakterystyczne dla lata;

• uczestniczy w rozmowie na temat miejsc wakacyjnego wypoczynku;

• uważnie słucha wierszy i opowiadań;

• ustala kolejność zdarzeń w historyjce obrazkowej;

• rysuje kontury przedmiotów po linii;

• klasyfikuje przedmioty według podanej cechy;

• dba o porządek w miejscu pracy;

• dzieli wyrazy na sylaby i określa liczbę sylab w wyrazie;

• samodzielnie rozbiera się i ubiera;

• nie oddala się samodzielnie od grupy;

 

 

II. Nasze przedszkole

 

 

Dziecko:

  • potrafi współdziałać podczas zabawy; 

• używa zwrotów grzecznościowych;

• postępuje zgodnie z zasadami przyjętymi w grupie;

• bierze udział w organizowanych zajęciach ruchowych;

 • przestrzega zasad i reguł bezpieczeństwa;

  • dba o ład i porządek w sali;

   • czyta globalnie imiona;

     • rozwiązuje zagadki;

     • ustala liczebność zbioru i przelicza elementy; 

• samodzielnie ubiera się i rozbiera;

 

 

 

III. Ja i moje emocje

 

Dziecko:

• potrafi określić swój nastrój;

• wyraża emocje poprzez dobór koloru;

• określa i nazywa podobieństwa między osobami;

• dokonuje analizy i syntezy głoskowej i sylabowej wyrazów;

• rozpoznaje literę O, o i odwzorowuje obraz graficzny litery;

• jest zainteresowane czytaniem i pisaniem;

• skupia uwagę na słuchanym tekście;

• wypowiada się na temat ilustracji;

• wykazuje płynność ruchów ręki podczas ćwiczeń grafomotorycznych;

• planuje i organizuje własną pracę plastyczną;

 

 


IV Światło czerwone, światło zielone

 

Dziecko:

• zna zasady bezpiecznego przechodzenia przez ulicę;

• rozpoznaje wybrane znaki drogowe i wie, co oznaczają;

• wie, na czym polega praca policjanta;

• zna numery alarmowe - wie, jak wezwać pomoc w sytuacjach zagrożenia;

• dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazów;

  • przestrzega ustalonych zasad, w tym zasad bezpieczeństwa podczas ; 

• słucha tekstu literackiego i ocenia postawę bohatera;

• posługuje się określeniami służącymi do wyrażania stosunków przestrzennych;

• manipuluje liczmanami oraz posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi;

• wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne;

 

Dziękujemy mamusi Nikosia, Pani Arlecie oraz Panu Adamowi za ciekawe i pouczające spotkanie:)

 

 

 

 

Z Kalendarza Uroczystości Przedszkolnych:

 

 

- Dzień Przedszkolaka -

 

 

 

- Jesienią, jesienią – powitanie jesieni kredką i farbą -

 

 

 

 

- Sprzątanie Świata -

 

 

 

 

We wrześniu rozpoczęły się też zajęcia dodatkowe:

 

 

- Język angielski prowadzony przez panią Agnieszkę Mielczarek -

 

 

 

- Katecheza prowadzona przez panią Grażynę Tokarską -

 

 

 

Zapraszamy do galerii zdjęć:

 

"Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka!"

http://krasnal.lobez.blizej.info/?m=galeria&id=1137

 

"Jesienią, jesienią - powitanie jesieni kredką i farbą"

http://krasnal.lobez.blizej.info/?m=galeria&id=1138

 

"Wrzesień u Biedronek"

http://krasnal.lobez.blizej.info/?m=galeria&id=1146

 

 

PAŹDZIERNIK 2017

 

 

 

Realizowane tematy kompleksowe:

 

I. „Już jesień” 02.10. – 06.10.2017r.

 

 

Dziecko:

• rozpoznaje zjawiska charakterystyczne dla jesieni;

• potrafi rozpoznać wybrane drzewa po liściach i owocach;

• obserwuje przyrodę podczas spacerów i wycieczek i wypowiada się na temat obserwacji;

• przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek i spacerów;

• zna znak graficzny litery a, A i potrafi zaznaczyć ją w wyrazach;

• tworzy zbiory według podanego warunku i ustala równoliczność zbiorów;

• koloruje liście jesiennymi barwami, tworząc prace plastyczne;

• uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych;

• odczytuje cyfrę 1 i podejmuje próby jej pisania po śladzie;

• rozwiązuje zagadki słowne i obrazkowe - wypowiada się na temat obrazka;

 

 

II. „Dary jesieni” 09.10. – 13.10.2017r.

 

 

Dziecko:

• współtworzy kącik przyrodniczy - rozpoznaje owoce i warzywa;

• rozwija sprawność rąk oraz koordynację wzrokowo-ruchową podczas ćwiczeń grafomotorycznych;

• wyróżnia głoski w nagłosie i wygłosie;

• rozpoznaje małą i wielką literę drukowaną u, U;

• dostrzega zmiany tempa w muzyce;

• uważnie słucha opowiadań i wierszy i swobodnie wypowiada się na ich temat;

• potrafi wymienić jesienne kolory i pokolorować ilustrację;

• potrafi ułożyć odpowiedź na pytanie;

• układa krótkie zdania opisujące wygląd postaci – Pani Jesień;

• zgodnie współpracuje w zespole tworząc pracę plastyczną;

 

 

III. „Jesienne zabawy z tatą” 16.10. – 20.10.2017r.

 

 

Dziecko:

• układa krótkie zdania na temat swojego taty oraz wspólnych jesiennych zabaw;

• zna znak graficzny litery t, T i potrafi czytać proste wyrazy z poznanymi literami;

• potrafi czytać krótkie zdania wyrazowo-obrazkowe;

• odgrywa rolę w zabawie parateatralnej;

• rozróżnia zbiory i wskazuje część wspólną zbiorów;

• wie, co to jest portret - rysuje portret taty;

• odczytuje cyfrę 2 i podejmuje próby pisania;

• aktywnie uczestniczy w zabawach dydaktycznych;

• rozpoznaje figury geometryczne – koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt;

• samodzielnie ubiera się i rozbiera – wyjście na podwórko, ćwiczenia gimnastyczne;

 

 

 

IV. „Jesienny spacer z mamą” 23.10. – 27.10.2017r.

 

 

Dziecko:

• potrafi wymienić ulubione zabawy i zajęcia z mamą oraz narysować jej portret;

• skupia uwagę na słuchanym tekście i rozmawia na jego temat;

• wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę - zna podstawowe symbole jesiennej pogody;

• obserwuje pogodę i dostosowuje do niej swój ubiór;

• potrafi ułożyć i opowiedzieć historyjkę, uwzględniając wskazane słowa;

• zna znak graficzny litery m, M - układa model wyrazu „mama” z kartoników;

• dokonuje analizy i syntezy głoskowej i sylabowej wyrazów;

• słucha i rozpoznaje poznane piosenki;

• wykorzystuje muzykę do ekspresji ruchowej;

• rozróżnia prawą i lewą stronę ciała;

 

 

Nasze wycieczki:

 

- Wycieczka do Szkółki Leśnej Nadleśnictwa Łobez -

 

 

Serdecznie dziękujemy mamusi Gabrysi za kolejne wspaniałe spotkanie z przyrodą:)

Galeria: "Biedronki" w Leśnej Szkółce Nadleśnictwa Łobez

http://www.krasnal.lobez.blizej.info/?m=galeria&id=1172

Zobacz też artykuł na stronie Bliżej Przedszkola:

https://blizejprzedszkola.pl/wpis-6758,biedronki-odwiedzaja-szkolke-lesna

 

 

 

Z Kalendarza Uroczystości Przedszkolnych:

 

-„Nasza Pani”–

"Nasza pani jest kochana, zawsze ma dla dzieci czas,

zwykle pani śpiewa dla nas, ale dziś posłucha nas:

Proszę pani, proszę pani, my lubimy panią tak,

że gdy pani nie ma z nami, nawet lizak traci smak!"

 

 

- Życzenia z okazji DEN -

"Biedronki" zaniosły kartkę z życzeniami do Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki.

 

 

- Jesienny koncert dla byłych pracowników przedszkoli -

Piosenką "Jesienny pociąg" zabraliśmy panie na wycieczkę po naszym przedszkolu.

 

 

 

Galeria: "Koncert jesienny dla byłych pracowników przedszkoli":

http://www.krasnal.lobez.blizej.info/?m=galeria&id=1162

 

W październiku rozpoczęły się też kolejne zajęcia dodatkowe:

 

- Zajęcia ruchowe z profilaktyką wad postawy –

Zajęcia z panią Izabelą Musielską odbywają się w każdą środę. 

 

 

Więcej informacji w zakładce:

http://www.krasnal.lobez.blizej.info/?m=strona&id=86

Galeria: "Październikowe zabawy ruchowe":

http://www.krasnal.lobez.blizej.info/?m=galeria&id=1166

 

Zapraszamy do Galerii zdjęć: Październik u „Biedronek”:

http://www.krasnal.lobez.blizej.info/?m=galeria&id=1173

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTOPAD 2017 

 

 

 

 

 

Realizowane tematy kompleksowe:

 

 

I. Tydzień z bajkowymi postaciami 30.10.2017.–03.11.2017.

 

 

Dziecko:

• uważnie słucha baśni i wykonuje rysunek do wysłuchanego tekstu;

• nazywa bohaterów znanych baśni;

• potrafi skojarzyć bohaterów i tytuł baśni/bajki, w której występują;

• podejmuje próbę układania bajki;

• wykonuje akompaniament instrumentacyjno-słowny zgodnie z instrukcją;

• zna liczby 1 i 2 w aspektach kardynalnym i porządkowym;

• odczytuje cyfrę 3 i podejmuje próby pisania tej cyfry;

• liczy elementy w zbiorach i porównuje ich liczby;

• wyodrębnia głoski w wyrazach o prostej budowie fonetycznej;

• współpracuje zgodnie z rówieśnikami podczas ćwiczeń gimnastycznych;

 

W poszukiwaniu ciekawych bajek odwiedziliśmy Miejską Bibliotekę Publiczną w Łobzie.

 

 

 

Na zakończenie spotkań z bajkowymi postaciami, wspólnie napisaliśmy i zilustrowaliśmy opowiadanie pt. „Niecodzienne odwiedziny”, na Ogólnopolski Konkurs literacko-plastyczny Klubu Przedszkoli Krasnala Hałabały pt. „Hałabały opowieści różnej treści”.

 

 

 

Swoją bajkę "konkursową" napisał też, z pomocą mamusi oczywiście, Filipek B. Dziękujemy.

 

 

 

II. Mój kraj, moja ojczyzna 02.11.2017r. – 06.11.2017r.

 

/DZIAŁANIA W RAMACH AUTORSKIEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO „KLUB MAŁEGO PODRÓŻNIKA” – II ETAP 2017/2018/

 

 

 

Dziecko:

• słucha legendy i bierze udział w rozmowie na jego temat;

• wykonuje pracę plastyczną na bazie konturów Polski;

• jest sprawny ruchowo - uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych;

• zna nazwy miast Polski: Kraków, Warszawa, Szczecin, Gdańsk;

• zna i opisuje symbole narodowe – flagę i godło Polski;

• zna znak graficzny litery i, I i odwzorowuje jej kształt;

• rozpoznaje instrumenty perkusyjne (bębenek, grzechotka, trójkąt);

• zna pojęcie hymnu narodowego i śpiewa 1. zwrotkę i refren hymnu Polski;

• wie, że stolicą Polski jest Warszawa, zna jej herb i ważniejsze zabytki;

• wypowiada się na temat oglądanych zdjęć dotyczących Święta Niepodległości;

 

 

 

 

III. Dzieci na całym świecie mają prawo do życia w pokoju 13.11.2017. – 17.11.2017.

 

/REALIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA UNICEF „POMÓŻMY DZIECIOM Z SYRII PRZETRWAĆ ZIMĘ”/

 

 

 

Dziecko:

• wie, że wszyscy ludzie mają takie same prawa;

• rozumie, że rodzice mają prawo chronić swoje dzieci w sytuacji wojny;

• wie, że dziecko jest najwyższą wartością;

• uczy się pozytywnego myślenia;

• rozumie, że wojna zagraża bezpieczeństwu dzieci;

• wie, że wszystkie dzieci, niezależnie od tego, gdzie żyją, mają prawo do godnego życia;

• potrafi dostrzegać podobieństwa i różnice między dziećmi z całego świata.

 

 

 

 

Projekt UNICEF przebiegał etapowo:

I – Prawa Dziecka;

 

 

W realizacji tematu z zakresu Praw Dziecka pomagała na mamusia Bartka, „Biedronkowy ekspert” z zakresu prawa, z którym spotkaliśmy się 20 listopada w Ogólnopolskim Dniu Praw Dziecka. Sprawozdanie z naszych działań dotyczących praw dzieci, przesłaliśmy do Rzecznika Praw Dziecka pana Marka Michalaka. Serdecznie dziękujemy mamusi Bartka za interesujące spotkanie – prawa i obowiązki dziecka mamy już „w jednym paluszku”, teraz postaramy się je przestrzegać:)

 

 

 

II – Pomoc dzieciom w Syrii;

Tę część Projektu UNICEF realizowaliśmy z naszymi sąsiadami z grupy „Motylki”, w finale projektu przewidziany jest Kiermasz Kartek Świątecznych, który odbędzie się 12 grudnia. Fundusze zebrane podczas kiermaszu przekazane zostaną do Stowarzyszenia UNICEF Polska. Serdecznie zapraszamy.

 

 

 

Więcej informacji o Projekcie w zakładce Klub Szkół UNICEF:

http://www.krasnal.lobez.blizej.info/?m=strona&id=62

 

 

IV Ale kino 20.11.2017r. – 24.11.2017r.

 

 

 

Dziecko:

• poznaje pojęcia związane z kinem;

• wie, jak należy zachować się w miejscu publicznym - kino;

• uczestniczy w zabawach naśladowczych i odgrywa role w zabawie parateatralnej;

• zna znak graficzny litery e, E - czyta proste wyrazy;

• odczytuje zapisany symbolami tytuł filmu animowanego;

• odgrywa rolę w wyreżyserowanych scenkach;

• przestrzega zasad podczas zabaw matematycznych;

• rozwiązuje zagadki dotyczące postaci z filmów;

• odczytuje cyfrę 4 i podejmuje próby pisania;

• przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas jazdy autokarem;

 

 

 

 

V. Kolorowe domy 27.11.2017r. – 01.12.2017r.

 

/DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE – „KOLOROWY TYDZIEŃ”/

 

 

 

Dziecko:

• wznosi konstrukcje domów z klocków - współdziała podczas pracy w zespole;

• zna znak graficzny litery d, D i rozpoznaje małą i wielką literę d, D w tekście;

• wyróżnia poznaną literę w nagłosie, śródgłosie i na końcu wyrazu;

• układa modele wyrazów z kartoników i odczytuje globalnie wyrazy;

• wykonuje prace plastyczne przedstawiające domy różnorodnymi technikami;

• słucha z zainteresowaniem opowiadań, wyraża swoje myśli w rozmowie;

• formułuje pytania w celu uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień;

• uczestniczy w zabawach ze śpiewem - reaguje na ustalony sygnał;

• porównuje liczebność zbiorów, przeliczając i działając na konkretach;

• stosuje określenia: pierwszy z prawej/lewej strony, pierwszy, licząc od lewej/prawej strony;

 

 

PONIEDZIAŁEK: „W czerwonym domu mieszka miłość”

 

 

 

WTOREK: „W zielonym domu leśnika”

 

 

 

ŚRODA: „Radość mieszka w żółtym domu”

 

 

 

CZWARTEK: „Pomarańczowy dom pełen niespodzianek”

 

 

 

PIĄTEK: „W białym domu mieszka zdrowie”

 

 

 

Nasze wycieczki:

 

 

- Wycieczka do kina –

 

Realizacja tematu kompleksowego „Ale kino!”, zaowocowała wyjazdem w dniu 22.11.2017., do Kina „Drawa w Drawsku Pomorskim. EMOTKI FILM „Przygoda większa od słowa” zachwycił „Biedroneczki” swoim przesłaniem: każdy z nas ma prawo być inny; warto mieć przyjaciół, na których zawsze możesz liczyć!

 

 

 

 

- Wycieczka do Centrum Integracji Społecznej –

 

W związku z realizacją tegorocznego hasła Kolorowego Tygodnia „ODŻYWIAJ SiĘ  ZDROWO, BY ŻYĆ KOLOROWO,  WIĘC PROSZĘ CIĘ DOCEŃ WARZYWA I OWOCE!”, dnia 28.11.2017. „Biedronki” odbyły „podróż kulinarną”, której celem było poznanie wartości odżywczych warzyw i owoców. W tę niecodzienną podróż zabrał nas tatuś Arusia pan Łukasz Wójcicki, a naszym przewodnikiem była pani dietetyk Justyna Bas. Serdecznie Państwu dziękujemy za wspaniałą kulinarną zabawę moc wrażeń i prezenty! Pozdrawiamy też wszystkich pracowników CIS, a szczególnie szefa kuchni:)

 

 

 

Zapraszamy do galerii zdjęć "Biedronki - Warsztaty Kulinarne w CIS":

http://www.krasnal.lobez.blizej.info/?m=galeria&id=1198

 oraz do zapoznania się z artykułem na stronie internetowej Bliżej Przedszkola:

http://blizejprzedszkola.pl/wpis-7520,biedronkowe-warsztaty-kulinarne-smacznie-zdrowo-kolorowo

 

 

Z Kalendarza Uroczystości Przedszkolnych:

 

- Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek –

 

Po wysłuchaniu „Bajki o Kotku i Kogutku”, wykonaliśmy piękne ilustracje, z których powstała książeczka na ogólno przedszkolną wystawę prac plastycznych.

 

 

 

 

- Optymistyczny Sejm –

 

 

- Kolorowy Pokaz Mody –

 

Podczas pokazu naszą grupę reprezentował soczysty Arbuz – Filipek B. BRAWO!!!

 

Zobacz też galerię zdjęć "Kolorowy Pokaz Mody":

http://www.krasnal.lobez.blizej.info/?m=galeria&id=1191

 

Zapraszamy do galerii zdjęć "Listopad u Biedronek":

http://www.krasnal.lobez.blizej.info/?m=galeria&id=1199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUDZIEŃ 2017

 

 

 

 

 

 

Realizowane tematy kompleksowe:

 

 

I. „CZEKAMY NA MIKOŁAJA” 04.12.2017r. – 08.12.2017r.

 

 

 

Dziecko:

• zgodnie współpracuje z rówieśnikami podczas ubierania choinki;

• rozpoznaje poznane litery i układa z nich wyrazy;

• potrafi wyrażać emocje za pomocą środków plastycznych;

• odwzorowuje kształt litery y i podejmuje próby pisania;

• układa z poznanych liter proste wyrazy i potrafi je odczytać;

• śpiewa piosenkę i wykonuje do niej proste układy taneczne;

• uważnie słucha opowiadania i odpowiada na pytania;

• przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na podwórku;

• przestrzega zasad pracy w grupie;

• zna liczbę 0 i ją odwzorowuje;

 

 

 

 

W pierwszym tygodniu grudnia, „Biedronki” zaangażowały się też w zorganizowaną w naszym przedszkolu akcję charytatywną „Szlachetna Paczka” – zbieraliśmy podarunki dla potrzebującej wsparcia pani Marianny. DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY OKAZALI WIELKIE SERCE :)

 

 

Więcej informacji w zakładce Szlachetna Paczka: http://www.krasnal.lobez.blizej.info/?m=aktualnosc&id=295

 

 

 

II. „JUŻ PACHNIE ŚWIĘTAMI…” 11.12.2017r. – 15.12.2017r.

 

 

 

Dziecko:

• wypowiada się na temat świąt Bożego Narodzenia;

• przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych;

• uczestniczy w zabawach wymagających podejmowania decyzji;

• jest zainteresowany czytaniem i pisaniem;

• dokonuje analizy i syntezy głoskowej;

• śpiewa piosenkę - rozpoznaje dźwięki wysokie i niskie;

• opowiada treść wiersza zgodnie z przebiegiem zdarzeń;

• zna liczbę 5 i potrafi ją odwzorować;

• odwzorowuje kształt litery c, C - podejmuje próby pisania;

• bierze udział w zabawie z zakresu kinezjologii edukacyjnej;

 

 

 

 

 

 

W drugim grudniowym tygodniu szukaliśmy świątecznych zapachów. A że jesteśmy uparci i dociekliwi, znaleźliśmy je oczywiście!

Pierwsze odkryliśmy podczas zabaw dydaktyczno-ruchowych: ”Co tak pięknie pachnie?” i „Jak smakują Święta?”.

 

 

 

 

 

Kolejne, w korzennych przyprawach podczas warsztatów kulinarnych w CIS, kiedy to piekliśmy pierniczki.

 

 

 

 

 

 

Zapach Świąt „podarowała” nam  również mamusia Gabrysi – dzięki pani leśnik w sali pachniało prawdziwą choinką, a my uczyliśmy się rozpoznawać drzewa iglaste: sosny, jodły, świerki… RAZ JESZCZE DZIĘKUJEMY PANI JOASI :)

 

 

 

 

 

 

 

12 grudnia odbył się w naszym przedszkolu Kiermasz Bożonarodzeniowy. Małe i duże „Biedronki”, również włączyły się w jego organizację poprzez pieczenie ciast i wykonanie ozdób świątecznych – WIELKIE PODZIĘKOWANIA DLA DZIECI I RODZICÓW ZA OGROMNE ZAANGAŻOWANIE :)

 

 

 

 

Podczas kiermaszu nasza grupa prowadziła stoisko z kartkami świątecznymi, przygotowanymi przez wszystkie oddziały dziecięce oraz przez chętnych rodziców. ZA PIĘKNE KARTKI SKŁADAMY SERDECZNE PODZIĘKOWANIA, A WSZYSTKIM DARCZYŃCOM BIJEMY WIELKIE BRAWA!!!

 

 

http://www.krasnal.lobez.blizej.info/?m=aktualnosc&id=297

 

 

 

 

III. „ZWYCZAJE BOŻONARODZENIOWE” 18.12.2017r. – 22.12.2017r.

 

 

 

Dziecko:

• współpracuje z rówieśnikami podczas odświętnej dekoracji sali;

• uważnie słucha wiersza i wypowiada się na temat jego treści;

• nazywa i wskazuje poznane litery i układa z nich wyrazy;

• odwzorowuje kształt litery k, K;

• recytuje wiersz i śpiewa kolędy;

• wie, jak zachować się na koncercie;

• pisze litery i cyfry po śladzie;

• dba o poprawność artykulacyjną mowy;

• potrafi wykonać choinkę według podanego wzoru;

• wypowiada się na temat świątecznych zwyczajów;

 

 

 

 

 

 

 

Nasze wycieczki:

 

 

 

 

- Wycieczka do Centrum Integracji Społecznej –

 

 

 

 

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY PANU ŁUKASZOWI WÓJCICKIEMU, ZA MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA KOLEJNYCH JUŻ WARSZTATÓW KULINARNYCH W GOŚCINNYCH PROGACH CIS :)

Zapraszamy do galerii zdjęć Warsztaty Kulinarne Biedronek - „Pieczemy pierniczki” :

http://www.krasnal.lobez.blizej.info/?m=galeria&id=1216

 

 oraz do zapoznania się z artykułem na stronie internetowej Bliżej Przedszkola:

https://blizejprzedszkola.pl/wpis-7665,juz-pachnie-swietami-czyli-jak-biedronki-piekly-pierniczki

 

 

 

 

 

- Wycieczka do Szkoły Podstawowej Nr 1 na Jasełka Bożonarodzeniowe -

 

 

 

 

 

DZIĘKUJEMY NASZYM STARSZYM KOLEŻANKOM I KOLEGOM ORAZ NAUCZYCIELOM Z SP1 ZA CUDOWNE CHWILE SPĘDZONE W „MAŁYM BETLEJEM” :)

 

 

 

 

 

- Wycieczka do Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki –

 

 

 

 

W imieniu małych i dużych „Hałabałków”, Biedronki przekazały świąteczną kartkę UNICEF na ręce dyrektora Zbigniewa Szymanka i życzyły wszystkim uczniom i pracownikom WESOŁYCH ŚWIĄT!

 

 

 

 

Z Kalendarza Uroczystości Przedszkolnych:

 

 

 

 

- Spotkanie z Mikołajem „Niecodzienne odwiedziny” –

 

 

 

 

 

6 grudnia odwiedził nas Mikołaj – były prezenty oraz zdjęcia i wspólna zabawa ze wspaniałym gościem.

http://www.krasnal.lobez.blizej.info/?m=aktualnosc&id=296

 

 

 

 

 - „Świąteczne spotkanie przy choince” -

 

 

 

Święta zbliżały się coraz większymi krokami - 20 grudnia oglądaliśmy Jasełka, przygotowane przez naszych młodszych kolegów z grupy „Jeżyki”. BYŁO PIĘKNIE – DZIĘKUJEMY!

 

 

http://www.krasnal.lobez.blizej.info/?m=aktualnosc&id=301

 

 

 

 

Podczas tego przedświątecznego spotkania, rozstrzygnięty został Konkurs pt. „Anioły, aniołki, aniołeczki…”. Naszą grupę reprezentowały wspaniałe anioły: Gabrysi, Jasia, Wojtusia, Stasia, Filipka M. i Filipka B. BIEDRONKOWY „ANIELSKI CHÓR” ZDOBYŁ PIERWSZE MIEJSCE. BRAWO MALI I DUZI ARTYŚCI!!!

 

 

http://www.krasnal.lobez.blizej.info/?m=aktualnosc&id=300

 

 

 

 

Ten piękny dzień zakończył się obiadkiem wigilijnym w naszej sali, gdzie w świątecznym nastroju składaliśmy sobie życzenia i wspólnie kolędowaliśmy.

 

 

 

 

W grudniu rozpoczęły się zajęcia logopedyczne - prowadząca pani Barbara Zawada –

 

 

 

 

 

 

 

Świąteczny grudzień za nami, czas powitać Nowy 2018 Rok. Niech spełni wszystkie Państwa marzenia, przyniesie radość i zadowolenie z każdego dnia.

 

 

 

 

Zapraszamy do galerii zdjęć "Grudzień u Biedronek":

http://www.krasnal.lobez.blizej.info/?m=galeria&id=1217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STYCZEŃ 2018r.

 

 

 

 

 

 

Realizowane tematy kompleksowe:

 

I. „Z TRAMPOLINKIEM PRZEZ CAŁY ROK…” 27.12.2017r. – 05.01.2018r.

 

 

 

Dziecko:

• wskazuje cechy charakterystyczne poszczególnych pór roku;

• wypowiada się w różnych technikach plastycznych;

• przestrzega zasad bezpieczeństwa;

• wypowiada się temat treści wiersza i ilustracji;

• jest zainteresowany czytaniem i pisaniem;

• dokonuje analizy i syntezy głoskowej;

• doskonali umiejętność czytania prostych wyrazów;

• zna cyfry 0 - 7;

• rozpoznaje literę g, G i pisze ją po śladzie;

• samodzielnie ubiera się i rozbiera;

 

 

 

 

II. „ZABAWY Z BABCIĄ I DZIADKIEM” 08.01.2018r. – 12.01.2018r.

 

 

Dziecko:

• uczestniczy w zabawach rytmicznych;

• wykonuje pracę plastyczno-techniczną – prezenty dla dziadków;

• wie, czym zajmuje się babcia;

• konstruuje wypowiedź na temat babci i dziadka;

• dodaje i odejmuje w zakresie 8, pomagając sobie liczeniem na zbiorach zastępczych;

• aktywnie uczestniczy w grach i zabawach ruchowych z babcią i dziadkiem;

• rozpoznaje literę b, B i wykonuje literę sensoryczną B;

• wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;

• śpiewa piosenki dla babci i dziadka podczas uroczystości przedszkolnej;

• przestrzega zasad obowiązujących podczas zabaw;

 

 

 

 

 

 

FERIE ZIMOWE U "HAŁABAŁY"

 

 

 

15 stycznia 2018r. rozpoczęły się w naszym województwie ferie zimowe. Część dzieci wypoczywała z rodzicami, a niektórzy z nas bawili się w przedszkolu przy ulicy Mickiewicza 11. Mieliśmy okazję spotkać się z dziećmi z innych grup – wspólne zabawy w sali, wyjście do Domu Kultury na teatrzyk, zabawy na śniegu oraz  relaksacja w Sali Doświadczania Świata, to tylko niektóre atrakcje z naszymi kolegami ze „Słoneczek”, „Pszczółek” i "Motylków".

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas ferii zimowych, czekała nas jeszcze jedna niespodzianka – w naszym przedszkolu odbył się Finał I Edycji Dni Preorientacji Zawodowej dla Maluchów „Mój tata, moja mama jest fachowcem” z udziałem Kuratora Zachodniopomorskiego oraz władz naszego powiatu i miasta. Jesteśmy dumni, gdyż „Hałabałkowe przedszkole” otrzymało wyróżnienie, a na scenie podczas uroczystości wystąpił nasz kolega Bartek wraz z mamusią. Raz jeszcze dziękujemy pani Małgosi za wspaniałe zajęcia na temat Praw Dziecka.

 

 

 

Zobacz też:

http://www.krasnal.lobez.blizej.info/?m=aktualnosc&id=304

http://www.krasnal.lobez.blizej.info/?m=galeria&id=1235

 

 

 

Z Kalendarza Uroczystości Przedszkolnych:

 

 

- Biesiada z Babcią i dziadkiem -

 

 

Dnia 12.01.2018. o godzinie 14.00., odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka pt. „Aktywny  Dzień Babci i Dziadka”.

 

 

To już nasze ostatnie „przedszkolne spotkanie” z dziadkami, dlatego postanowiliśmy spędzić je na wspólnej zabawie -  razem zawsze świetnie się bawimy! Był ogromny doping, dużo pozytywnych emocji i wspaniałych wrażeń. Nie zabrakło też wierszowanych życzeń i piosenek oraz prezentów dla naszych gości. Serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie! Rodzicom zaś, składamy gorące podziękowania za pomoc w przygotowaniu poczęstunku dla naszych ukochanych seniorów.

 

 

 

Zobacz też galerię zdjęć pt. Aktywny Dzień Babci i Dziadka u "Biedronek":

http://www.krasnal.lobez.blizej.info/?m=galeria&id=1253

 

 

 

 

 

- Baśniowy bal karnawałowy -

 

 

 

Styczeń, jak przystało na karnawał, zakończyliśmy tanecznie! 29.01.2018., wspaniale bawiliśmy się na przedszkolnym balu przebierańców.

 

 

Zobacz też:

http://www.krasnal.lobez.blizej.info/?m=aktualnosc&id=305

 

Zapraszamy do galerii zdjęć pt. Styczeń u "Biedronek":

http://www.krasnal.lobez.blizej.info/?m=galeria&id=1252

 

 

 

 

 

LUTY 2018

 

 

I. „HAŁABAŁA POZNAJE BEZPIECZNY INTERNET”/I ETAP PROJEKTU/ 

05.02.2018r. – 09.02.2018r.

 

 

Temat realizowaliśmy w oparciu o Projekt edukacyjny Necio.pl – Zabawa w Internet.

 

Cel główny projektu:

Zapoznanie dzieci z Internetem oraz uwrażliwienie ich na zagrożenia związane z korzystaniem z sieci.

Dziecko:

• wie, czym jest komputer oraz Internet i do czego służą;

• zna bohatera serwisu www.necio.pl – robota imieniem Necio;

•potrafi posługiwać się klawiaturą komputerową;

• wie,  jak kulturalnie korzystać z sieci;

• wie, co robić w sytuacji zagrożenia w Internecie;

• rozpoznaje literę s, S i pisze ją po śladzie;

 

 

 W ramach projektu wzięliśmy też udział w ogólnopolskim Konkursie na najciekawszą inicjatywę Dnia Bezpiecznego Internetu /DBI 2018/ oraz odwiedziliśmy pracownię komputerową w Szkole Podstawowej Nr 2. Serdecznie dziękujemy pani Agnieszce Dąbro za ciekawą „lekcję informatyki”.

 

 

 

 

Podsumowaniem projektu były zajęcia otwarte dla rodziców, podczas których mama Nikodema – oficer prasowy KPP Łobez, zapoznała nas z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu.  Dziękujemy pani Arlecie za kolejne pouczające spotkanie.

 

 

Efektem końcowym spotkania z rodzicami, była wystawa pt. „Mój Necio” – wykonane wspólnie roboty ozdobiły nasz hol.

 

 

 

W tym tygodniu nie zapomnieliśmy też o Tłustym Czwartku – tego dnia słodziutkie pączusie smakują najlepiej:) Dziękujemy mamusi Jasia za mini pączki i przepyszne chrusty.

 

 

II. „ZWIERZĘTA I PTAKI ZIMĄ” 12.02.2018r. – 16.02.2018r.

 

Dziecko:

• uważnie obserwuje i pyta o niezrozumiałe fakty;

• konstruuje dłuższe wypowiedzi na podstawie historyjki obrazkowej;

• rozpoznaje literę p, P;

• obserwuje przyrodę we wszystkich porach roku - zima;

• czyta tekst wyrazowo-obrazkowy;

• wymienia zmiany zachodzące w życiu zwierząt zimą;

• wykonuje liczbę sensoryczną 9, kreśli cyfrę po śladzie;

• rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystycznych dla zimy;

• rozpoznaje i nazywa poznane ptaki;

• wie, jakie warunki potrzebne są zwierzętom do rozwoju, dokarmia ptaki;

 

 

 

Aby zgłębić temat właściwego dokarmiania zwierząt i ptaków, „Biedronki” zaprosiły leśnika. Bardzo dziękujemy tatusiowi Gabrysi.

 

Zapraszamy do lektury artykułu na stronie internetowej Bliżej Przedszkola:

https://blizejprzedszkola.pl/wpis-8880,lesniczy-u-biedronek-pm1-im-krasnala-halabaly-w-lobzie

 

III. „ZIMOWE ZABAWY” 19.02.2018r. – 23.02.2018r.

 

 

 

Dziecko:

• rozpoznaje literę n, N i pisze ją po śladzie;

• wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;

• uczestniczy w zabawach rozwijających integrację sensoryczną;

• układa zdania na podany temat;

• układa cyfry w ciągu rosnącym i malejącym;

• słucha wiersza i wypowiada się na jego temat;

• zna liczbę dwucyfrową 10 i zapisuje ją po śladzie;

• wskazuje i tworzy zbiory o określonej liczbie elementów oraz je porównuje;

• mówi poprawnie pod względem artykulacyjnym, aktywnie uczestniczy w zabawach logopedycznych;

• uczestniczy w zabawach doskonalących rzut i cel;

 

 

IV. „TAJEMNICE ZAMKÓW” 26.02.2018r. – 02.03.2018r.

 

 

 

Dziecko:

• układa zamki z klocków, elementów tangramu, itp.;

• słucha uważnie tekstu literackiego i odpowiada na pytania dotyczące jego treści;

• ogląda albumy przedstawiające Zamek Królewski na Wawelu i wypowiada się na temat ilustracji;

• zna nazwy miast, które były stolicą Polski i wie, że stolicą Polski jest Warszawa;

• rozpoznaje małą i wielką literę z, Z;

• rozwija sprawność manualną - odwzorowuje kształt poznanej litery;

• czyta tekst wyrazowo-obrazkowy;

• zna znaki matematyczne: większości, mniejszości i równości;

• współpracuje zgodnie z rówieśnikami podczas ćwiczeń gimnastycznych;

• zna różne znaczenia słowa zamek;

 

 

 

Z Kalendarza Uroczystości Przedszkolnych:

 

- Czekoladowe inspiracje –

 

Czekoladowy dzień spędziliśmy baaaaardzo „słodko” – segregowaliśmy i smakowaliśmy różnorodne słodkości, samodzielnie układaliśmy hasło dnia „CZEKOLADA”, malowaliśmy czekoladowe misie, a na koniec oczywiście… CZEKOLADOWA FONTANNA! Było naprawdę „pyyyyysznie”!

 

 

Zobacz też galerię zdjęć:

http://www.krasnal.lobez.blizej.info/?m=galeria&id=1261&pokaz_strone=1

 

BRAWO MY!!!

 

W lutym spotkała nas miła niespodzianka - otrzymaliśmy podziękowanie, od samego Rzecznika Praw Dziecka, za realizację tematu związanego z Dniem Praw Dziecka. Podziękowanie otrzymało też nasze Przedszkole, a my dedykujemy je również mamusi Bartka, która pomogła mam zapoznać się z tym ważnym tematem. 

 

 

 

 

PODZIĘKOWANIE

 

Serdecznie dziękujemy też tatusiowi Stasia - wydrukowane karty pracy posłużą nam do utrwalenia poznanych liter. Pan Adam, kolejny już raz, wyposażył nas w pomoce dydaktyczne niezbędne do rozwijania sprawności manualnej i grafomotorycznej. DZIĘKUJEMY!!!

 

 

Zapraszamy do galerii zdjęć "Luty u Biedronek":

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARZEC 2018

 

 

 

 

Realizowane tematy kompleksowe:

 

I. PROJEKT PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLI „MALI PRZYJACIELE – PODRÓŻE Z PYZĄ I ACIM”

05.03.2018. – 09.03.2018.

 

 

 

TEMAT: „TYDZIEŃ Z PYZĄ”

 

 

 

Cele:

• Zapoznanie dzieci z Projektem partnerskiej współpracy przedszkoli „Mali Przyjaciele – Podróże z Pyzą i Acim” (”Little Friends – Traveling with Pyza and Acim”);

• Zapoznanie dzieci z bajkowymi postaciami: Pyza – Polska i Acim – Serbia

oraz wykonanie Pyzy (lalka, pacynka, sylweta, itp.);

• Zapoznanie z mapą Polski i Serbii;

• Wspieranie dziecięcej ciekawości, aktywności i zdolności do twórczego myślenia;

• Kształtowanie umiejętności współpracy w zespole;

•Zapoznanie z literą r, R – dziecko rozpoznaje małą i wielką literę r, R;

 

 

 

Serdecznie dziękujemy mamusi Gabrysi, za uszycie i podarowanie "Biedronkom" przepięknej Pyzy Wędrowniczki:)

 

Więcej informacji o realizacji projektu znajdziecie Państwo w zakładce „Mali Przyjaciele” :

http://www.krasnal.lobez.blizej.info/?m=strona&id=69

oraz w Dzienniku Projektu na TwinSpaces: https://twinspace.etwinning.net/62026/home

 

 

II. „NO BO MY LUBIMY BAJKI…” 12.03.2018r. – 16.03.2018r.

 

 

Dziecko:

• uważnie słucha baśni i wykonuje do niej rysunek;

• uważnie słucha i określa prawdziwość słuchanego tekstu;

• nazywa bohaterów znanych baśni;

• potrafi skojarzyć bohaterów i tytuł baśni/bajki, w której występują;

• określa znaczenie słów: księgarnia, biblioteka;

• zna znaki matematyczne: większości, mniejszości i równości;

• zna znak graficzny litery w, W;

• czyta samodzielnie proste teksty;

• liczy elementy w zbiorach i porównuje ich liczby;

• uczestniczy aktywnie w „Balu bajkowych postaci”, będącym podsumowaniem tematu;

 

 

 

Jak widać Bal przebierańców jest atrakcją o każdej porze roku!

Dziękujemy rodzicom za przygotowanie strojów naszym "bajkowym Biedronkom":)

 

 

 

 

III. „PANI WIOSNA MALUJE ŚWIAT” 19.03.2018r. – 23.03.2018r.

 

 

Dziecko:

• rozwiązuje zagadki słowne i poznaje znaczenie przysłów;

• potrafi określić zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną;

• zna znak dodawania; potrafi dodać elementy i określić wynik dodawania;

• zna małą i wielką literę „f, F”;

•  potrafi współdziałać podczas działalności plastycznej;

•  potrafi wyjaśnić, na czym polega ochrona kwiatów;

• prowadzi proste obserwacje przyrodnicze, wymienia cechy charakterystyczne dla wiosny;

• wie, jakie warunki są potrzebne do wzrostu roślin;

• sprawnie posługuje się nożyczkami;

• wykonuje swobodną ekspresję ruchową do muzyki;

 

 

Dziękujemy Nikosiowi, za udostępnienie nam książki pełnej wspaniałych eksperymentów - jednym z nich był "doświadczalny ogródek" w foliowych torebkach, który wzbudził ogromne zainteresowanie "Biedroneczek".

 

 

IV. „PISANKI, KRASZANKI, JAJKA MALOWANE” 26.03.2018r. – 30.03.2018r.

 

 

 

Dziecko:

• ozdabia pisankę według własnego pomysłu;

• słucha wierszy odpowiednich do swojego wieku i wypowiada się na ich temat;

• przejawia zainteresowanie tradycjami świątecznymi - poznaje zwyczaje wielkanocne;

• kultywuje tradycje świąteczne swojego regionu;

• zna dotychczas poznane małe i wielkie litery;

• układa sylaby z nowo poznaną literą „j, J”;

• uważnie słucha tekstów literackich, odpowiada na pytania dotyczące ich treści;

• dysponuje sprawnością rąk i koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do nauki pisania;

• odejmuje w zakresie 10; zna znak „–„;

• czyta i dopasowuje podpisy do ilustracji;

 

 

W świątecznych przygotowaniach pomogli nam również rodzice, którzy podczas zajęcia otwartego, wykonali wraz z dziećmi przepiękne stroiki. BRAWO, BRAWO, BRAWO!!!

 

 

Zobacz też galerię zdjęć "Zajęcia otwarte dla rodziców - Biedronki":

http://www.krasnal.lobez.blizej.info/?m=galeria&id=1295&pokaz_strone=1

 

 

Z Kalendarza Uroczystości Przedszkolnych:

 

- „Wiosenno-wielkanocne przygody zwierzątek” -

 

 

Wspaniały wiosenno-świąteczny spektakl przygotowany przez naszych kolegów, pyszny popcorn i cukrowa wata oraz prezenty od Zajączka i nagrody za udział w konkursie dla Amelki, Filipka B. i Filipka M., to atrakcje z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

DZIĘKUJEMY ORGANIZATOROM ZA PRZEMIŁY DZIEŃ:) 

 

 

Kiermasz kartek świątecznych

 

 

Podczas Kiermaszu Wielkanocnego w naszym przedszkolu, "Biedroneczki" prowadziły stoisko z kartkami świątecznymi. Cały "utarg" przeznaczony został na wydanie "Hałabałkowej książeczki". "Biedronkowi rodzice", również przyczynili się do uświetnienia kiermaszu - słodziutki zapach ciast roznosił się po całym przedszkolu.

Dziękujemy wszystkim "Biedronkowym mamusiom", które upiekły te pyszności.

 

Goście u "Hałabały"

 

- Zespół Teatralny "Bajduły" ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie, zaprezentował na naszej scenie teatrzyk pt. "Toruńskie pierniki". Dziękujemy naszym starszym kolegom:)

 

 

Nasze wycieczki:

 

 

- Wycieczka do Księgarni Współczesnej-

 

 

 

Bardzo dziękujemy włascicielowi księgarni panu Jerzemu Mechlińskiemu oraz paniom ekspedientkom za miłe przyjęcie i podarowanie dzieciom kolorowych podkładek - przydadzą się przyszłym pierwszoklasistom:)

 

 

 

- Wycieczka na ogródki działkowe "W poszukiwaniu wiosny" -

 

 

Chociaż jest jeszcze troszeczkę zimno, to wiosenne promyki słońca obudziły już pierwsze kwiaty - przebiśniegi i krokusy uśmiechały się wesoło do "Biedronek".

 

 

 

 

Zapraszamy do Galerii zdjęć "Marzec u Biedronek":

http://www.krasnal.lobez.blizej.info/?m=galeria&id=1294

 

 

 

 

 

 

 

KWIECIEŃ 2018

 

 

 

Realizowane tematy kompleksowe:

 

 

I. „TEATR – MIEJSCE MAGICZNE!” 03.04.2018r. – 06.04.2018r.

 

 

 

 

Dziecko:

 • organizuje sobie zabawy w kąciku teatralnym;

• słucha wiersza, opowiadania i wypowiada się na jego temat;

• uczestniczy w zabawach parateatralnych;

• mówi poprawnie pod względem artykulacyjnym, aktywnie uczestniczy w zabawach logopedycznych;

• przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas jazdy autokarem;;

• wie, jak należy się zachować w teatrze, uważne ogląda sztukę teatralną;

• aktywnie uczestniczy w lekcji teatralnej - poznaje pracę aktora oraz rekwizyty teatralne;

• rozpoznaje i pisze poznane cyfry - dodaje i odejmuje w zakresie 10;

• czyta proste wyrazy;

• organizuje bezpieczne zabawy na świeżym powietrzu;

 

 

 

 

 

 

II. „W ZOO” 09.04.2018r. – 13.04.2018r.

 

 

 

 

Dziecko:

• rozwiązuje zagadki obrazkowe;

• dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazów;

• uważnie słucha wiersza - wypowiada się na temat treści utworu literackiego;

• układa nazwy zwierząt z liter - pisze samodzielnie nazwy zwierząt;

• rozpoznaje i nazywa zwierzęta;

• prowadzi obserwacje przyrodnicze - jest spostrzegawcze;

• wykonuje proste układy taneczne - dostrzega zmiany charakteru muzyki;

• wie, jakie zwierzęta można zobaczyć w zoo;

• ustala zasady właściwego zachowania w zoo;

• porównuje liczby w zakresie 10, dodaje w zakresie 10; zna cyfry od 0 do 10;

 

 

 

 

 

III. REALIZACJA PROGRAMU EDUKACYJNEGO „PORCJA POZYTYWNEJ ENERGII”: „Warzywa i owoce spożywam codziennie i dbam o zdrowie fizyczne /www.porcjapozytywnejenergii.pl/ - 16.04.2018. – 20.04.2018.

 

 

 

 

Cel główny:

  • Edukacja i kształtowanie u dzieci właściwych nawyków żywieniowych polegających na spożywaniu warzyw i owoców.

 

Projekt objęty jest patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka, Pana Marka Michalaka. „Biedronki realizowały go pod hasłem „ZDROWO, AKTYWNIE I KREATYWNIE”. Dodatkowo, tak jak w poprzednim roku, gdy to zajęliśmy pierwsze miejsce w Polsce (!!!), wzięliśmy też udział w konkursie organizowanym przez Firmę  Crispy Natural Sp. z o.o. Sp., pt. „Warzywa i owoce spożywam codziennie i dbam o zdrowie fizyczne” – 1 czerwca ogłoszenie wyników:)

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM RODZICOM, KTÓRZY AKTYWNIE WŁĄCZYLI SIĘ W REALIZACJĘ PROJEKTU PPE – WARZYWNO-OWOCOWA UCZTA BYŁA PRZEDNIA, A PRACE PLASTYCZNE PRZEPIĘKNE I BAAARDZO POMYSŁOWE!

 

 

 

 

 

IV. „ŚWIĘTO ZIEMI” 23.04.2018r. – 27.04.2018r.

 

 

 

 

Dziecko:

• odgrywa krótkie scenki dramowe;

• potrafi wymienić zachowania człowieka, które szkodzą środowisku;

• wie, że należy dbać o środowisko naturalne;

• uważnie słucha tekstu i odpowiada na pytania dotyczące jego treści;

• czyta proste teksty;

• wie, że należy utrzymywać porządek w swoim otoczeniu; segreguje śmieci;

• wypowiada się na temat ochrony przyrody;

• wykonuje plakat dotyczący ochrony przyrody;

• uczy się wyciągać wnioski - rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe;

•  dba o bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych;

 

 

 

 

 

Z Kalendarza Uroczystości Przedszkolnych:

 

- Dzień Talentu –

 

W tym „utalentowanym dniu”, naszą grupę reprezentowały dziewczynki w tańcu ze wstążkami oraz Jaś z mamusią w wierszu „Okularnik”. PIĘKNIE DZIĘKUJEMY!

 

 

 

 

Więcej zdjęć w galerii "DZIEŃ TALENTU": http://www.krasnal.lobez.blizej.info/?m=galeria&id=1300

 

 

 

- Światowy Dzień Ziemi –

 

Podczas świętowania Światowego Dnia Ziemi obejrzeliśmy prezentację multimedialną „Niezwykła podróż kropli wody”, przygotowaną przez organizatorów Dnia Ziemi w naszym przedszkolu. Następnie wyruszyliśmy na spacer ulicami naszego miasta, podczas którego rozdawaliśmy napotkanym przechodniom, samodzielnie ozdobione kropelki wody z hasłami propagującymi jej życiodajną moc. Jak co roku, wzięliśmy również udział w Sprzątaniu Świata i przygotowaliśmy plakat na ogólno przedszkolną wystawę prac dzieci. Realizowaliśmy też Program „Czyste powietrze wokół nas” oraz przyłączyliśmy się do Projektu UNICEF „zaWODY dla AFRYKI”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasze wycieczki:

 

- Wycieczka do Teatru Pleciuga –

 

 

 

 Sztuka pt. „Pipi Pończoszanka” wzbudziła wiele emocji i radości – "Biedronki" i "Motylki" bawiły się doskonale, przeżywając wspólnie z bohaterką wspaniałe przygody. A po spektaklu uczestniczyliśmy jeszcze w lekcji teatralnej z udziałem aktorów i lalek, które po fachowym instruktarzu mistrzów… ożyły w naszych rękach!

 

 

 

 

 

 

 

 

- Wycieczka do „Strefy Równowagi Studio Fitness” –

 

 

 

 

Rodzinna wycieczka na warsztaty kulinarno-sportowe pt. „JUNIOR W ZDROWEJ RÓWNOWADZE”, była wspaniałym i niezapomnianym doświadczeniem. Poniżej krótki przebieg warsztatów:

- wspólna gimnastyka dzieci i rodziców przy muzyce oraz zabawy ruchowe z elementami rywalizacji,

zgodnej z zasadami fair play, prowadzone przez p. A. Gostomczyk (Trener, Instruktor fitness, Instruktor spinning);

- „Witaminowa pogadanka” – przeprowadzona przez p. J. Bas (Specjalista ds. żywienia, dietetyk, Edukator żywieniowy z Poradni RE_forma);

- warsztaty kulinarne: przygotowanie owocowo-warzywnych koktajli i smoothie z pomocą pań specjalistek oraz rodziców, zakończone wspólną degustacją i wręczenie dyplomów „FIT BOHATER”. DZIĘKUJEMY „GOSPODYNIOM SPOTKANIA” ORAZ MAMUSIOM ZA WSPANIAŁĄ, WSPÓLNĄ ZABAWĘ.

 

 

 

 

 

Więcej informacji o naszych wspólnych zabawach z rodzicami znajdziecie Państwo w artykule zamieszczonym na stronie Bliżej Przedszkola: https://blizejprzedszkola.pl/wpis-9966,biedronki-sa-fit-bohaterami

 

Zapraszamy też do naszych galerii zdjęć :)

 

KWIECIEŃ U "BIEDRONEK":

http://www.krasnal.lobez.blizej.info/?m=galeria&id=1311

 

oraz "JUNIOR W STREFIE RÓWNOWAGI - BIEDRONKI":

http://www.krasnal.lobez.blizej.info/?m=galeria&id=1312

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAJ 2018

 

 

 

 

 

 

Realizowane tematy kompleksowe:

 

 

I. „MAJOWA ŁĄKA” 07.05.2018. - 11.05.2018.

 

 

 

Dziecko:

• bierze udział w zabawie muzycznej ze zmianą tempa;

• rozpoznaje i nazywa zwierzęta oraz rośliny występujące na łące;

• rozwiązuje zagadki słowne;

• układa zdania z rozsypanki wyrazowej;

• wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne;

• wypowiada się na temat treści utworu literackiego;

• zgodnie współpracuje z rówieśnikami podczas zabaw;

• bierze udział w zabawach parateatralnych - naśladuje głosy zwierząt;

• prowadzi obserwacje przyrodnicze - nazywa zwierzęta żyjące na łące;

• wie, co to jest zielnik i go wykonuje - zgodnie współpracuje przy wykonaniu zadania;

 

 

 

 

REALIZACJA PROJEKTU eTwinning „MALI PRZYJACIELE – PODRÓŻE Z PYZĄ I ACIM” 14 – 18.05.2018.

TEMAT:   „MALI PRZYJACIELE – Zapraszamy Acima do Polski”

 

 

 

CEL OGÓLNY:

•Przedstawienie różnorodności kulturowej świata, budowanie postawy tolerancji otwartości, wzrost zainteresowania otaczającą rzeczywistością wielokulturową, zwrócenie uwagi na fakt, że dzieci są ważnym ogniwem w każdej kulturze i w każdej społeczności.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

• Zapoznanie dzieci z Projektem eTwinning „Mali Przyjaciele – Podróże z Pyzą i Acim” /Strona Projektu oraz Dziennik Projektu na TwinSpace  -  ”Little Friends – Traveling with Pyza and Acim/”;

• Zapoznanie dzieci z bajkowym bohaterem z Serbii - Acim;

• Przypomnienie polskiej bajkowej postaci - Pyza;

• Poznawanie świata społeczno-przyrodniczego poprzez odkrywanie tajemnic natury, kultury i historii polskiej i serbskiej;

• Rozwijanie postawy tolerancji wobec innych kultur;

• Wspieranie dziecięcej ciekawości, aktywności i zdolności do twórczego myślenia;

• Kształtowanie umiejętności współpracy w zespole;

• Umożliwianie dzieciom korzystania z prostych narzędzi multimedialnych;

• Wzbogacenie oferty dydaktycznej przedszkoli biorących udział w projekcie;

 

 

 

W ramach realizacji Projektu eTwinning "Mali Przyjaciele - podróże z Pyzą i z Acim", oglądaliśmy prezentację multimedialną przybliżającą nam postać Acima.

 

 

 

 

III. „DLA NASZYCH RODZICÓW” 21.05.2018. - 25.05.2018.

 

 

Dziecko:

• wypowiada się na temat swoich rodziców;

• klasyfikuje figury geometryczne - rozróżnia podstawowe figury geometryczne;

• wygłasza wiersze z pamięci – przygotowanie uroczystości z okazji Dnia mamy i taty;

• rysuje portret mamy i taty;

• układa odpowiedzi na pytania dotyczące rodziców;

• czyta proste teksty;

• wygłasza z pamięci wiersze, tańczy i śpiewa piosenki;

• wykonuje prezenty dla mamy i taty;

• w skupieniu słucha muzyki - swobodnie improwizuje przy muzyce;

• przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw w ogrodzie;

 

 

 

 

IV. „W DZIECIĘCEJ KRAINIE” 28.05.2018. - 01.06.2018.

 

 

Dziecko:

• rozumie potrzebę poszanowania odmienności;

• obdarza szacunkiem i uwagą rówieśników;

• zna prawa i obowiązki dziecka - rysuje wybrane prawo;

• wyraża stany emocjonalne z użyciem instrumentów perkusyjnych;

• bierze udział w zabawach doskonalących równowagę;

• układa zdania z podanymi wyrazami;

• dodaje i odejmuje w zakresie 10;

• zna zasady zachowania się w ogrodzie;

• obdarza szacunkiem i uwagą dorosłych oraz rówieśników;

• współpracuje zgodnie z kolegami w sytuacji zadaniowej;

 

 

 

 

Z Kalendarza Uroczystości Przedszkolnych:

 

- V Olimpiada Sportowa Przedszkolaków –

 

 

W tym roku nasza przedszkolna Olimpiada połączona była z IV Ogólnopolskim Maratonem Przedszkolaków „Sprintem do maratonu” – biegliśmy i jak wszyscy, ZWYCIĘŻYLIŚMY!

 

 

 

- Dzień Dziecka u Hałabały -

 

 

Jak co roku, wspaniała impreza przygotowana prez Radę Rodziców:) DZIĘKUJEMY!!!

 

 

 

Nasze wycieczki:

 

- Park rozrywki „POMERANIA” –

 

 

Wycieczka do parku rozrywki w Dygowie, była ostatnią, wspólną wyprawą „Biedronek” – od września będziemy już uczęszczać do różnych szkół. Było rewelacyjnie! Odwiedziliśmy wioskę Wikingów, gdzie uczestniczyliśmy w „kursach”: garncarskim, strzelania z łuku oraz „motankowym”, podczas którego własnoręcznie wykonaliśmy „lalkę-motankę”. A potem, to już tylko zabawa, zabawa, zabawa!!! Dziękujemy Radzie Rodziców za otrzymany grant.

 

 

 

 

 

- Majowe spotkania czytelnicze –

 

 

 

W ramach współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Łobzie, „Biedroneczki” uczestniczyły w spotkaniach czytelniczych. Piękną bajkę czytała nam pani . SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

 

 

 

 

- VIII Festiwal Nauki -

 

 

W Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Łobzie odbył się VIII Festiwal Nauki. My tam też byliśmy, obserwowaliśmy, doświadczaliśmy i wiele ciekawych rzeczy zobaczyliśmy! DZIĘKUJEMY ZA WSPANIAŁĄ ZACHĘTĘ DO NAUKI:)

 

 

 

- Marsz antynikotynowy –

 

 

29 maja, wraz z dziećmi i młodzieżą z całego powiatu, wzięliśmy udział w marszu antynikotynowym, który zorganizowała Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łobzie.

 

 

 

Zapraszamy też do galerii zdjęć:

MAJ U BIEDRONEK: http://www.krasnal.lobez.blizej.info/?m=galeria&id=1326

Wycieczka do Rodzinnego Parku Rozrywki Pomerania - Biedronki:

http://www.krasnal.lobez.blizej.info/?m=galeria&id=1327

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZERWIEC 2018r.

 

 

 

 

 

"Chociaż słońce jasno świeci,
trochę smutne są dziś dzieci.
Czas uścisnąć sobie ręce,
I pożegnać najgoręcej.

Miło było razem z wami
bawić się tu zabawkami.
Teraz na was czeka szkoła,
dźwięcznym głosem dzwonek woła.

Wśród kolegów w nowej szkole,
wspominajcie „Hałabałkowe” przedszkole."

 

 

 

 

 Kochanym „Biedroneczkom”, ich Rodzicom oraz wszystkim Sympatykom naszego przedszkola dziękujemy za cztery lata wspólnej zabawy i pracy - BYLIŚCIE WSPANIALI:)

Życzymy Wam pogodnych, bezpiecznych i roześmianych wakacji. Odpoczywajcie przy pięknej pogodzie, nabierajcie sił, abyście po wakacjach szczęśliwi, wypoczęci i pełni energii mogli podjąć nowe wyzwania.

 

 

 

 

 

 

 

Wspomnienia czerwcowych zabaw "Biedronek", wspólne "biesiadowanie z książką" oraz uroczyste pożegnanie przedszkola znajdziecie Państwo w galerii zdjęć

"Czerwiec - Biedronki żegnają przedszkole":

http://www.krasnal.lobez.blizej.info/?m=galeria&id=1339

 

 

 

 

 

Iwona Kowalska i Sylwia Demko
 


Ostatnia aktualizacja: 2018-07-01