Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały
Strona głowna  /  Gr. Biedronki
Gr. Biedronki
 
 
5 - LATKI
 
 
 
 
 
DZIEĆMI OPIEKUJĄ SIĘ:
 
mgr Iwona Kowalska - nauczyciel dyplomowany
 
mgr Sylwia Demko - nauczyciel dyplomowany
 
Karolina Wawrzkiewicz - pomoc nauczyciela
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- WRZESIEŃ -

 

 

 

 

Tydzień 1: Moje przedszkole

 

Umiejętności dziecka:

Bawi się i współpracuje z rówieśnikami

Zna zwroty grzecznościowe

Odczuwa przynależność do grupy

Jest samodzielne podczas ubierania, jedzenia i innych czynności

Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat

Rozróżnia stronę prawą i lewą

Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych

 

 

 

 

Tydzień 2: Ja i ty to my

 

Umiejętności dziecka:

Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat

Dzieli wyrazy na sylaby

Wie, jak wyglądają litery: A, O

Wysłuchuje podane głoski w wyrazach

Nazywa emocje i uczucia

Ustala położenie obiektów w przestrzeni

Maluje portret przyjaciela

Bawi się przy muzyce

 

 

 

 

Tydzień 3: To jestem ja

 

Umiejętności dziecka:

Jest samodzielne podczas ubierania, jedzenia i innych czynności

Doskonali sprawność manualną i grafomotoryczną

Rozróżnia podstawowe figury geometryczne

Wie, jak wyglądają cyfry: 1, 2

Wie, co to jest portret i autoportret

Rozróżnia emocje i uczucia

Wie, jak wygląda litera: E

 

 

 

 

Tydzień 4: Lecą liście kolorowe

 

Umiejętności dziecka:

Przelicza elementy

Określa wielkość elementów

Wypowiada się za pomocą różnych technik plastycznych

Grupuje przedmioty w sensowny sposób

Słucha piosenek i uczy się ich na pamięć

Rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne

Wie, co to jest pogoda

Ubiera się stosownie do pogody

Zna charakterystyczne cechy jesieni

 

 

 

 

 

 

SPACERY I WYCIECZKI

 

- Wycieczka do parku -

 

 

 

 

 

 

UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNE

 

 

- 18 września - Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka -

"Nasze zdrowie zależy od nas!"

 

 

 

Zobacz też galerię:

http://krasnal.lobez.blizej.info/?m=galeria&id=1648

 

 

 

 

 

 

- 15 września - Światowy Dzień Kropki - 

Święto kreatywności, odwagi i zabawy:)

 

 

 
 
 
 
 
 
- Sprzątanie Świata 2020 - 
 
 
 
 
 
 
 
 

REALIZACJA WYBRANYCH PROJEKTÓW I PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH

 

 

PROGRAM EDUKACYJNY "ODIMIENNA METODA NAUKI CZYTANIA" według koncepcji dr Ireny Majchrzak

W bieżącym roku kontynuujemy wprowadzanie wybranych elementów Odimiennej Metody Nauki Czytania, czyli "Jak bawiąc się z dzieckiem, wprowadzić je w świat czytania".

 

CELE  PROGRAMU

1. Zainteresowanie dzieci kodem literowym.

2. Wypracowanie własnych sposobów uczenia się dzieci i wzajemne pomaganie sobie.

3. Uświadomienie dzieciom fonologicznej cechy języka mówionego, który jest potokiem artykułowanych dźwięków,

z których możemy wyodrębnić słowa, zdania, sylaby i głoski.

4. Opanowanie umiejętności czytania przez wszystkie dzieci.

5. Rozumienie czytanego tekstu.

6. Uspołecznienie dzieci.

7. Zminimalizowanie stresu, na który narażone jest dziecko w trakcie nauki.

 

 

ETAP I. ZABAWY Z IMONAMI /przypomnienie i utrwalenie/

- Interesujemy się kodem literowym - wprowadzenie własnego imienia dziecka jako słowa pisanego - 

 

Zabawa 1 „Imię - klucz”

 

 

Zabawa 2 „Gra w chowanego z moim kolegą”

 

 

Zabawa 3 „Zagubione imiona”

 

 

Zabawa 4 „Lista obecności”

 

 

Zabawa 5 „Litery ukryte w naszych imionach” 

 

 

 

 
 
 
 
 
URODZINY BIEDRONEK
 
 
 
 
 
Nasi wrześniowi Jubilaci:
 
Staś, Pola, Dominik, Maja, Zuzia, Julia i Victor
 
 
 
STO LAT!!!
 
 
 
 
Zapraszamy do galerii zdjęć "BIEDRONKI - WRZESIEŃ"
http://krasnal.lobez.blizej.info/?m=galeria&id=1654
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- PAŹDZIERNIK -

 

 

 

 

Tydzień 1: Ja i moja rodzina

28.09.-02.10.2020.

 

Umiejętności dziecka:

Zna imiona członków swojej rodziny

Wie, jaki jest adres jego zamieszkania

Wie, jak wyglądają cyfry: 1, 2

Grupuje przedmioty w sensowny sposób

Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat

Jest samodzielne podczas ubierania, jedzenia i innych czynności

Odczytuje kod

 

 

 

 

 

 

Tydzień 2: Bezpieczna droga do przedszkola

05-09.10.2020.

 

Umiejętności dziecka:

Zna kolory świateł na sygnalizatorach, potrafi określić numery telefonów alarmowych

Dzieli wyrazy na sylaby

Potrafi zadawać pytania

Wie, jak wyglądają litery: A, O, E, I,

Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat

Dzieli wyrazy na sylaby

Wysłuchuje podane głoski w wyrazach

 

 

 

 

 

 

Tydzień 3: Jesień w parku i w ogrodzie

12-16.10.2020.

 

Umiejętności dziecka:

Obserwuje i opisuje przyrodę w różnych porach roku

Zna nazwy owoców i warzyw; wskazuje ich części jadalne

Wie, jak wyglądają litery: A, O, E, I, U, Y

Słucha piosenek i uczy się ich na pamięć

Doskonali sprawność manualną i grafomotoryczną

Rozwiązuje zagadki

Jest samodzielne podczas ubierania, jedzenia i innych czynności

Odczytuje kod

 

 

 

 

 

 

Tydzień 4: Pobaw się ze mną

19-23.10.2020.

 

Umiejętności dziecka:

Bawi się z rówieśnikami i z nimi współpracuje, odczuwa przynależność do grupy

Wykonuje samodzielnie codzienne czynności

Używa zwrotów grzecznościowych

Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych

Tworzenie zbiorów według określonych kategorii

Przelicza elementy

Doskonali sprawność manualną i grafomotoryczną

Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych

 

 

 

 

 

 

Tydzień 5: Jesienny deszcz

26-30.10.2020.

 

Umiejętności dziecka:

Jest zainteresowane światem przyrody i dostrzega jej piękno

Wie, co to jest wiatr i deszcz

Rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne

Wie, co to jest pogoda

Wypowiada się za pomocą różnych technik plastycznych (lepi z plasteliny, posługuje się klejem i nożyczkami)

Podaje nazwy zaczynające się na wskazaną głoskę

Bawi się przy muzyce

 

 

 

 

 

 

 

SPACERY I WYCIECZKI

 

- Spacery po najbliższej okolicy przedszkola –

Ubiera się stosownie do pogody

Zna charakterystyczne cechy jesieni

Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie

Obserwuje przyrodę i zauważa jej piękno

 

 

 

- Spacer do ogrodu przedszkolnego -

Poznaje zasady działania stacji meteorologicznej

Wie, jak prowadzić obserwacje najważniejszych składników pogody: temperatury, kierunku i siły wiatru, wilgotności i ciśnienia powietrza oraz wielkości opadów deszczu

Prowadzi obserwacje jesiennej pogody

Jest zaangażowane podczas zdobywania nowych doświadczeń

 

 

 

 

 

 

 

Z KALENDARZA UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH

 

 

- 2 października - Światowy Dzień Uśmiechu -

 

 

 

Zobacz galerię: http://krasnal.lobez.blizej.info/?m=galeria&id=1651

 

 

 

 

 

 

- 14 października - Dzień Edukacji Narodowej -

„Moc kwiatów i rysunków składamy dziś w podarunku”

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZACJA WYBRANYCH PROJEKTÓW I PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH

 

 PROGRAM "PREORIENTACJA ZAWODOWA W PRZEDSZKOLU". Magdalena Korsak. PWN Wydawnictwo Szkolne

 

 

- Zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami -

 

POLICJANT

 

 

 

NAUCZYCIELKA PRZEDSZKOLA

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM EDUKACYJNY "ODIMIENNA METODA NAUKI CZYTANIA" według koncepcji dr Ireny Majchrzak

"Jak bawiąc się z dzieckiem, wprowadzić je w świat czytania"

 

 

Program realizowany jest etapami – ETAP I. INICJACJA tj. zaznajomienia dziecka z wyglądem graficznym jego własnego imienia, udało nam się zrealizować w ubiegłym roku. Przypomnijmy, że na tym etapie dziecko: nabywa poczucie własnej tożsamości, dostrzega różnice w kształcie różnych liter, zauważa związek pomiędzy literą a dźwiękiem, znakiem graficznym a głoską. Po czym przyszedł czas zabaw, podczas których dzieci ćwiczyły rozpoznawanie i odnajdywanie swoich imion wśród innych.

We wrześniu bieżącego roku, przypomnieliśmy sobie ubiegłoroczne „Zabawy z imionami”.

W październiku zabawy z wykorzystaniem wizytówek z imionami trwały w najlepsze – do znanych już zabaw, dołączyły kolejne, nie mniej interesujące.

 

NASZE ZABAWY:

 

- „Lista obecności” – codzienny rytuał podczas schodzenia się i rozchodzenia dzieci;

 

 

- „Deszcz liter” – szukanie wśród rozsypywanych przez nauczyciela kropel deszczu z literami tej „swojej”, rozpoczynającej imię dziecka;

 

 

 

Zabawy z wizytówkami, dawały dzieciom dużo radości i satysfakcji, dlatego też w ostatnim tygodniu października przystąpiliśmy do realizacji kolejnego etapu programu:

 

 

ETAP II. ŚCIANA PEŁNA LITER

 

„Ściana pełna liter” to wizualny system dydaktyczny, w którego skład wchodzi alfabet i wizytówki dzieci, które są nieocenioną pomocą przy przekazywaniu i przyswajaniu sobie zasad polskiej pisowni. Rozpoczęliśmy cykl zabaw i gier w loteryjkę, podczas których prezentujemy kolejne litery alfabetu. Przedstawiane litery dziecko wyszukuje na swojej wizytówce. Każda litera zostaje opisana zarówno ze względu na jej kształt, jak i na brzmienie. Na tym etapie dziecko:

- zna brzmienie własnego imienia oraz imion kolegów

 - spostrzega różnicę między literami

- ma szansę przyswojenia sobie ortografii dzięki swojej spostrzegawczości

- porównuje dźwięki z obrazem graficznym

- odkrywa, że każdą literę wmawia się w szczególny sposób i nie zawsze tak samo np. „N” inaczej brzmi w imieniu Wanda niż w imieniu Ania czy Zbigniew.

 

NASZE ZABAWY:

 

- „Lista obecności” – zmiana formuły zabawy: dzieci codziennie oznaczają swoje krzesełka wizytówkami;

 

 

- „Detektywi” – sprawdzanie, jaka litera umieszczana na "Ścianie pełnej liter", znajduje się w „swoim” imieniu;

 

 

-„Pociąg” - zabawy ruchowe z wykorzystaniem krzesełek oznakowanych wizytówkami;

 

 

 

 

 

 

 

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM "UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ - KODOWANIE NA DYWANIE"

Autor: Anna Świć  

HAŁABAŁKOWE KODOWANIE NA DYWANIE CZYLI MARZĘ, MYŚLĘ, KONSTRUUJĘ

 

 

Rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci, w tym kompetencji cyfrowych ukierunkowanych na bezpieczne korzystanie z nowoczesnych technologii.

 

- Zakodowany domek -

 

 

 

- Zakodowana jabłoneczka -

 

 

 

- Zakodowane jesienne drzewko -

 

 

 

 

 

 

 

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY

"PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA"

Autor: Ludmiła Fabiszewska

 

 

 

Realizacja zadania numer 23 "Kulinarne podróże - te małe i duże" - smaki świata: poznawanie i degustacja owoców z różnych stron świata. Wykonanie kolorowych smoothie i szaszłyków owocowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

AKCJE CHARYTATYWNE

 

- Grosz dla Kajtka -

 

 

 

 

DZIĘKUJEMY:)

 

 

 

Zapraszamy do galerii zdjęć BIEDRONKI - październik:

 

http://krasnal.lobez.blizej.info/?m=galeria&id=1666

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-11-05