Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały
Strona głowna  /  Gr. Biedronki
Gr. Biedronki
 
ODDZIAŁ DZIECI 6 - LETNICH
 
 
DZIEĆMI OPIEKUJĄ SIĘ:
 
mgr Iwona Kowalska - nauczyciel dyplomowany
 
mgr Sylwia Demko - nauczyciel dyplomowany
 
Zofia Frądczak- pomoc nauczyciela
 

 

 

Serdecznie witamy wszystkich odwiedzających naszą „Biedronkową” zakładkę i zapraszamy do wspólnej zabawy i nauki w roku przedszkolnym 2017/18.

 

 

 

 

W tym roku pracujemy w oparciu o  Program wychowania przedszkolnego „Trampolina”, Małgorzaty Janiak i Kamili Witerskiej /Wydawnictwo Szkolne PWN/. „Biedronki” korzystają z pakietu edukacyjnego "Trampolina. Zanim zostaniesz uczniem", autorstwa: Danuty Piotrowskiej, Anety Głuszniewskiej, Elżbiety Grzeszczak i Doroty Stryjewskiej.

 

 

 

 

 

 

WRZESIEŃ 2017

 

 

Realizowane tematy kompleksowe:

 

 

I.Wakacyjne wspomnienia

 

 

Dziecko:

• wskazuje cechy charakterystyczne dla lata;

• uczestniczy w rozmowie na temat miejsc wakacyjnego wypoczynku;

• uważnie słucha wierszy i opowiadań;

• ustala kolejność zdarzeń w historyjce obrazkowej;

• rysuje kontury przedmiotów po linii;

• klasyfikuje przedmioty według podanej cechy;

• dba o porządek w miejscu pracy;

• dzieli wyrazy na sylaby i określa liczbę sylab w wyrazie;

• samodzielnie rozbiera się i ubiera;

• nie oddala się samodzielnie od grupy;

 

 

II. Nasze przedszkole

 

 

Dziecko:

  • potrafi współdziałać podczas zabawy; 

• używa zwrotów grzecznościowych;

• postępuje zgodnie z zasadami przyjętymi w grupie;

• bierze udział w organizowanych zajęciach ruchowych;

 • przestrzega zasad i reguł bezpieczeństwa;

  • dba o ład i porządek w sali;

   • czyta globalnie imiona;

     • rozwiązuje zagadki;

     • ustala liczebność zbioru i przelicza elementy; 

• samodzielnie ubiera się i rozbiera;

 

 

 

III. Ja i moje emocje

 

Dziecko:

• potrafi określić swój nastrój;

• wyraża emocje poprzez dobór koloru;

• określa i nazywa podobieństwa między osobami;

• dokonuje analizy i syntezy głoskowej i sylabowej wyrazów;

• rozpoznaje literę O, o i odwzorowuje obraz graficzny litery;

• jest zainteresowane czytaniem i pisaniem;

• skupia uwagę na słuchanym tekście;

• wypowiada się na temat ilustracji;

• wykazuje płynność ruchów ręki podczas ćwiczeń grafomotorycznych;

• planuje i organizuje własną pracę plastyczną;

 

 


IV Światło czerwone, światło zielone

 

Dziecko:

• zna zasady bezpiecznego przechodzenia przez ulicę;

• rozpoznaje wybrane znaki drogowe i wie, co oznaczają;

• wie, na czym polega praca policjanta;

• zna numery alarmowe - wie, jak wezwać pomoc w sytuacjach zagrożenia;

• dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazów;

  • przestrzega ustalonych zasad, w tym zasad bezpieczeństwa podczas ; 

• słucha tekstu literackiego i ocenia postawę bohatera;

• posługuje się określeniami służącymi do wyrażania stosunków przestrzennych;

• manipuluje liczmanami oraz posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi;

• wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne;

 

Dziękujemy mamusi Nikosia, Pani Arlecie oraz Panu Adamowi za ciekawe i pouczające spotkanie:)

 

 

 

 

Z Kalendarza Uroczystości Przedszkolnych:

 

 

- Dzień Przedszkolaka -

 

 

 

- Jesienią, jesienią – powitanie jesieni kredką i farbą -

 

 

 

 

- Sprzątanie Świata -

 

 

 

 

We wrześniu rozpoczęły się też zajęcia dodatkowe:

 

 

- Język angielski prowadzony przez panią Agnieszkę Mielczarek -

 

 

 

- Katecheza prowadzona przez panią Grażynę Tokarską -

 

 

 

Zapraszamy do galerii zdjęć:

 

"Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka!"

http://krasnal.lobez.blizej.info/?m=galeria&id=1137

 

"Jesienią, jesienią - powitanie jesieni kredką i farbą"

http://krasnal.lobez.blizej.info/?m=galeria&id=1138

 

"Wrzesień u Biedronek"

http://krasnal.lobez.blizej.info/?m=galeria&id=1146

 

 

PAŹDZIERNIK 2017

 

 

 

Realizowane tematy kompleksowe:

 

I. „Już jesień” 02.10. – 06.10.2017r.

 

 

Dziecko:

• rozpoznaje zjawiska charakterystyczne dla jesieni;

• potrafi rozpoznać wybrane drzewa po liściach i owocach;

• obserwuje przyrodę podczas spacerów i wycieczek i wypowiada się na temat obserwacji;

• przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek i spacerów;

• zna znak graficzny litery a, A i potrafi zaznaczyć ją w wyrazach;

• tworzy zbiory według podanego warunku i ustala równoliczność zbiorów;

• koloruje liście jesiennymi barwami, tworząc prace plastyczne;

• uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych;

• odczytuje cyfrę 1 i podejmuje próby jej pisania po śladzie;

• rozwiązuje zagadki słowne i obrazkowe - wypowiada się na temat obrazka;

 

 

II. „Dary jesieni” 09.10. – 13.10.2017r.

 

 

Dziecko:

• współtworzy kącik przyrodniczy - rozpoznaje owoce i warzywa;

• rozwija sprawność rąk oraz koordynację wzrokowo-ruchową podczas ćwiczeń grafomotorycznych;

• wyróżnia głoski w nagłosie i wygłosie;

• rozpoznaje małą i wielką literę drukowaną u, U;

• dostrzega zmiany tempa w muzyce;

• uważnie słucha opowiadań i wierszy i swobodnie wypowiada się na ich temat;

• potrafi wymienić jesienne kolory i pokolorować ilustrację;

• potrafi ułożyć odpowiedź na pytanie;

• układa krótkie zdania opisujące wygląd postaci – Pani Jesień;

• zgodnie współpracuje w zespole tworząc pracę plastyczną;

 

 

III. „Jesienne zabawy z tatą” 16.10. – 20.10.2017r.

 

 

Dziecko:

• układa krótkie zdania na temat swojego taty oraz wspólnych jesiennych zabaw;

• zna znak graficzny litery t, T i potrafi czytać proste wyrazy z poznanymi literami;

• potrafi czytać krótkie zdania wyrazowo-obrazkowe;

• odgrywa rolę w zabawie parateatralnej;

• rozróżnia zbiory i wskazuje część wspólną zbiorów;

• wie, co to jest portret - rysuje portret taty;

• odczytuje cyfrę 2 i podejmuje próby pisania;

• aktywnie uczestniczy w zabawach dydaktycznych;

• rozpoznaje figury geometryczne – koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt;

• samodzielnie ubiera się i rozbiera – wyjście na podwórko, ćwiczenia gimnastyczne;

 

 

 

IV. „Jesienny spacer z mamą” 23.10. – 27.10.2017r.

 

 

Dziecko:

• potrafi wymienić ulubione zabawy i zajęcia z mamą oraz narysować jej portret;

• skupia uwagę na słuchanym tekście i rozmawia na jego temat;

• wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę - zna podstawowe symbole jesiennej pogody;

• obserwuje pogodę i dostosowuje do niej swój ubiór;

• potrafi ułożyć i opowiedzieć historyjkę, uwzględniając wskazane słowa;

• zna znak graficzny litery m, M - układa model wyrazu „mama” z kartoników;

• dokonuje analizy i syntezy głoskowej i sylabowej wyrazów;

• słucha i rozpoznaje poznane piosenki;

• wykorzystuje muzykę do ekspresji ruchowej;

• rozróżnia prawą i lewą stronę ciała;

 

 

Nasze wycieczki:

 

- Wycieczka do Szkółki Leśnej Nadleśnictwa Łobez -

 

 

Serdecznie dziękujemy mamusi Gabrysi za kolejne wspaniałe spotkanie z przyrodą:)

Galeria: "Biedronki" w Leśnej Szkółce Nadleśnictwa Łobez

http://www.krasnal.lobez.blizej.info/?m=galeria&id=1172

Zobacz też artykuł na stronie Bliżej Przedszkola:

https://blizejprzedszkola.pl/wpis-6758,biedronki-odwiedzaja-szkolke-lesna

 

 

 

Z Kalendarza Uroczystości Przedszkolnych:

 

-„Nasza Pani”–

"Nasza pani jest kochana, zawsze ma dla dzieci czas,

zwykle pani śpiewa dla nas, ale dziś posłucha nas:

Proszę pani, proszę pani, my lubimy panią tak,

że gdy pani nie ma z nami, nawet lizak traci smak!"

 

 

- Życzenia z okazji DEN -

"Biedronki" zaniosły kartkę z życzeniami do Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki.

 

 

- Jesienny koncert dla byłych pracowników przedszkoli -

Piosenką "Jesienny pociąg" zabraliśmy panie na wycieczkę po naszym przedszkolu.

 

 

 

Galeria: "Koncert jesienny dla byłych pracowników przedszkoli":

http://www.krasnal.lobez.blizej.info/?m=galeria&id=1162

 

W październiku rozpoczęły się też kolejne zajęcia dodatkowe:

 

- Zajęcia ruchowe z profilaktyką wad postawy –

Zajęcia z panią Izabelą Musielską odbywają się w każdą środę. 

 

 

Więcej informacji w zakładce:

http://www.krasnal.lobez.blizej.info/?m=strona&id=86

Galeria: "Październikowe zabawy ruchowe":

http://www.krasnal.lobez.blizej.info/?m=galeria&id=1166

 

Zapraszamy do Galerii zdjęć: Październik u „Biedronek”:

http://www.krasnal.lobez.blizej.info/?m=galeria&id=1173

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTOPAD 2017 

 

 

 

 

 

Realizowane tematy kompleksowe:

 

 

I. Tydzień z bajkowymi postaciami 30.10.2017.–03.11.2017.

 

 

Dziecko:

• uważnie słucha baśni i wykonuje rysunek do wysłuchanego tekstu;

• nazywa bohaterów znanych baśni;

• potrafi skojarzyć bohaterów i tytuł baśni/bajki, w której występują;

• podejmuje próbę układania bajki;

• wykonuje akompaniament instrumentacyjno-słowny zgodnie z instrukcją;

• zna liczby 1 i 2 w aspektach kardynalnym i porządkowym;

• odczytuje cyfrę 3 i podejmuje próby pisania tej cyfry;

• liczy elementy w zbiorach i porównuje ich liczby;

• wyodrębnia głoski w wyrazach o prostej budowie fonetycznej;

• współpracuje zgodnie z rówieśnikami podczas ćwiczeń gimnastycznych;

 

W poszukiwaniu ciekawych bajek odwiedziliśmy Miejską Bibliotekę Publiczną w Łobzie.

 

 

 

Na zakończenie spotkań z bajkowymi postaciami, wspólnie napisaliśmy i zilustrowaliśmy opowiadanie pt. „Niecodzienne odwiedziny”, na Ogólnopolski Konkurs literacko-plastyczny Klubu Przedszkoli Krasnala Hałabały pt. „Hałabały opowieści różnej treści”.

 

 

 

Swoją bajkę "konkursową" napisał też, z pomocą mamusi oczywiście, Filipek B. Dziękujemy.

 

 

 

II. Mój kraj, moja ojczyzna 02.11.2017r. – 06.11.2017r.

 

/DZIAŁANIA W RAMACH AUTORSKIEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO „KLUB MAŁEGO PODRÓŻNIKA” – II ETAP 2017/2018/

 

 

 

Dziecko:

• słucha legendy i bierze udział w rozmowie na jego temat;

• wykonuje pracę plastyczną na bazie konturów Polski;

• jest sprawny ruchowo - uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych;

• zna nazwy miast Polski: Kraków, Warszawa, Szczecin, Gdańsk;

• zna i opisuje symbole narodowe – flagę i godło Polski;

• zna znak graficzny litery i, I i odwzorowuje jej kształt;

• rozpoznaje instrumenty perkusyjne (bębenek, grzechotka, trójkąt);

• zna pojęcie hymnu narodowego i śpiewa 1. zwrotkę i refren hymnu Polski;

• wie, że stolicą Polski jest Warszawa, zna jej herb i ważniejsze zabytki;

• wypowiada się na temat oglądanych zdjęć dotyczących Święta Niepodległości;

 

 

 

 

III. Dzieci na całym świecie mają prawo do życia w pokoju 13.11.2017. – 17.11.2017.

 

/REALIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA UNICEF „POMÓŻMY DZIECIOM Z SYRII PRZETRWAĆ ZIMĘ”/

 

 

 

Dziecko:

• wie, że wszyscy ludzie mają takie same prawa;

• rozumie, że rodzice mają prawo chronić swoje dzieci w sytuacji wojny;

• wie, że dziecko jest najwyższą wartością;

• uczy się pozytywnego myślenia;

• rozumie, że wojna zagraża bezpieczeństwu dzieci;

• wie, że wszystkie dzieci, niezależnie od tego, gdzie żyją, mają prawo do godnego życia;

• potrafi dostrzegać podobieństwa i różnice między dziećmi z całego świata.

 

 

 

 

Projekt UNICEF przebiegał etapowo:

I – Prawa Dziecka;

 

 

W realizacji tematu z zakresu Praw Dziecka pomagała na mamusia Bartka, „Biedronkowy ekspert” z zakresu prawa, z którym spotkaliśmy się 20 listopada w Ogólnopolskim Dniu Praw Dziecka. Sprawozdanie z naszych działań dotyczących praw dzieci, przesłaliśmy do Rzecznika Praw Dziecka pana Marka Michalaka. Serdecznie dziękujemy mamusi Bartka za interesujące spotkanie – prawa i obowiązki dziecka mamy już „w jednym paluszku”, teraz postaramy się je przestrzegać:)

 

 

 

II – Pomoc dzieciom w Syrii;

Tę część Projektu UNICEF realizowaliśmy z naszymi sąsiadami z grupy „Motylki”, w finale projektu przewidziany jest Kiermasz Kartek Świątecznych, który odbędzie się 12 grudnia. Fundusze zebrane podczas kiermaszu przekazane zostaną do Stowarzyszenia UNICEF Polska. Serdecznie zapraszamy.

 

 

 

Więcej informacji o Projekcie w zakładce Klub Szkół UNICEF:

http://www.krasnal.lobez.blizej.info/?m=strona&id=62

 

 

IV Ale kino 20.11.2017r. – 24.11.2017r.

 

 

 

Dziecko:

• poznaje pojęcia związane z kinem;

• wie, jak należy zachować się w miejscu publicznym - kino;

• uczestniczy w zabawach naśladowczych i odgrywa role w zabawie parateatralnej;

• zna znak graficzny litery e, E - czyta proste wyrazy;

• odczytuje zapisany symbolami tytuł filmu animowanego;

• odgrywa rolę w wyreżyserowanych scenkach;

• przestrzega zasad podczas zabaw matematycznych;

• rozwiązuje zagadki dotyczące postaci z filmów;

• odczytuje cyfrę 4 i podejmuje próby pisania;

• przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas jazdy autokarem;

 

 

 

 

V. Kolorowe domy 27.11.2017r. – 01.12.2017r.

 

/DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE – „KOLOROWY TYDZIEŃ”/

 

 

 

Dziecko:

• wznosi konstrukcje domów z klocków - współdziała podczas pracy w zespole;

• zna znak graficzny litery d, D i rozpoznaje małą i wielką literę d, D w tekście;

• wyróżnia poznaną literę w nagłosie, śródgłosie i na końcu wyrazu;

• układa modele wyrazów z kartoników i odczytuje globalnie wyrazy;

• wykonuje prace plastyczne przedstawiające domy różnorodnymi technikami;

• słucha z zainteresowaniem opowiadań, wyraża swoje myśli w rozmowie;

• formułuje pytania w celu uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień;

• uczestniczy w zabawach ze śpiewem - reaguje na ustalony sygnał;

• porównuje liczebność zbiorów, przeliczając i działając na konkretach;

• stosuje określenia: pierwszy z prawej/lewej strony, pierwszy, licząc od lewej/prawej strony;

 

 

PONIEDZIAŁEK: „W czerwonym domu mieszka miłość”

 

 

 

WTOREK: „W zielonym domu leśnika”

 

 

 

ŚRODA: „Radość mieszka w żółtym domu”

 

 

 

CZWARTEK: „Pomarańczowy dom pełen niespodzianek”

 

 

 

PIĄTEK: „W białym domu mieszka zdrowie”

 

 

 

Nasze wycieczki:

 

 

- Wycieczka do kina –

 

Realizacja tematu kompleksowego „Ale kino!”, zaowocowała wyjazdem w dniu 22.11.2017., do Kina „Drawa w Drawsku Pomorskim. EMOTKI FILM „Przygoda większa od słowa” zachwycił „Biedroneczki” swoim przesłaniem: każdy z nas ma prawo być inny; warto mieć przyjaciół, na których zawsze możesz liczyć!

 

 

 

 

- Wycieczka do Centrum Integracji Społecznej –

 

W związku z realizacją tegorocznego hasła Kolorowego Tygodnia „ODŻYWIAJ SiĘ  ZDROWO, BY ŻYĆ KOLOROWO,  WIĘC PROSZĘ CIĘ DOCEŃ WARZYWA I OWOCE!”, dnia 28.11.2017. „Biedronki” odbyły „podróż kulinarną”, której celem było poznanie wartości odżywczych warzyw i owoców. W tę niecodzienną podróż zabrał nas tatuś Arusia pan Łukasz Wójcicki, a naszym przewodnikiem była pani dietetyk Justyna Bas. Serdecznie Państwu dziękujemy za wspaniałą kulinarną zabawę moc wrażeń i prezenty! Pozdrawiamy też wszystkich pracowników CIS, a szczególnie szefa kuchni:)

 

 

 

Zapraszamy do galerii zdjęć "Biedronki - Warsztaty Kulinarne w CIS":

http://www.krasnal.lobez.blizej.info/?m=galeria&id=1198

 oraz do zapoznania się z artykułem na stronie internetowej Bliżej Przedszkola:

http://blizejprzedszkola.pl/wpis-7520,biedronkowe-warsztaty-kulinarne-smacznie-zdrowo-kolorowo

 

 

Z Kalendarza Uroczystości Przedszkolnych:

 

- Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek –

 

Po wysłuchaniu „Bajki o Kotku i Kogutku”, wykonaliśmy piękne ilustracje, z których powstała książeczka na ogólno przedszkolną wystawę prac plastycznych.

 

 

 

 

- Optymistyczny Sejm –

 

 

- Kolorowy Pokaz Mody –

 

Podczas pokazu naszą grupę reprezentował soczysty Arbuz – Filipek B. BRAWO!!!

 

Zobacz też galerię zdjęć "Kolorowy Pokaz Mody":

http://www.krasnal.lobez.blizej.info/?m=galeria&id=1191

 

Zapraszamy do galerii zdjęć "Listopad u Biedronek":

http://www.krasnal.lobez.blizej.info/?m=galeria&id=1199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUDZIEŃ 2017

 

 

 

 

 

 

Realizowane tematy kompleksowe:

 

 

I. „CZEKAMY NA MIKOŁAJA” 04.12.2017r. – 08.12.2017r.

 

 

 

Dziecko:

• zgodnie współpracuje z rówieśnikami podczas ubierania choinki;

• rozpoznaje poznane litery i układa z nich wyrazy;

• potrafi wyrażać emocje za pomocą środków plastycznych;

• odwzorowuje kształt litery y i podejmuje próby pisania;

• układa z poznanych liter proste wyrazy i potrafi je odczytać;

• śpiewa piosenkę i wykonuje do niej proste układy taneczne;

• uważnie słucha opowiadania i odpowiada na pytania;

• przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na podwórku;

• przestrzega zasad pracy w grupie;

• zna liczbę 0 i ją odwzorowuje;

 

 

 

 

W pierwszym tygodniu grudnia, „Biedronki” zaangażowały się też w zorganizowaną w naszym przedszkolu akcję charytatywną „Szlachetna Paczka” – zbieraliśmy podarunki dla potrzebującej wsparcia pani Marianny. DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY OKAZALI WIELKIE SERCE :)

 

 

Więcej informacji w zakładce Szlachetna Paczka: http://www.krasnal.lobez.blizej.info/?m=aktualnosc&id=295

 

 

 

II. „JUŻ PACHNIE ŚWIĘTAMI…” 11.12.2017r. – 15.12.2017r.

 

 

 

Dziecko:

• wypowiada się na temat świąt Bożego Narodzenia;

• przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych;

• uczestniczy w zabawach wymagających podejmowania decyzji;

• jest zainteresowany czytaniem i pisaniem;

• dokonuje analizy i syntezy głoskowej;

• śpiewa piosenkę - rozpoznaje dźwięki wysokie i niskie;

• opowiada treść wiersza zgodnie z przebiegiem zdarzeń;

• zna liczbę 5 i potrafi ją odwzorować;

• odwzorowuje kształt litery c, C - podejmuje próby pisania;

• bierze udział w zabawie z zakresu kinezjologii edukacyjnej;

 

 

 

 

 

 

W drugim grudniowym tygodniu szukaliśmy świątecznych zapachów. A że jesteśmy uparci i dociekliwi, znaleźliśmy je oczywiście!

Pierwsze odkryliśmy podczas zabaw dydaktyczno-ruchowych: ”Co tak pięknie pachnie?” i „Jak smakują Święta?”.

 

 

 

 

 

Kolejne, w korzennych przyprawach podczas warsztatów kulinarnych w CIS, kiedy to piekliśmy pierniczki.

 

 

 

 

 

 

Zapach Świąt „podarowała” nam  również mamusia Gabrysi – dzięki pani leśnik w sali pachniało prawdziwą choinką, a my uczyliśmy się rozpoznawać drzewa iglaste: sosny, jodły, świerki… RAZ JESZCZE DZIĘKUJEMY PANI JOASI :)

 

 

 

 

 

 

 

12 grudnia odbył się w naszym przedszkolu Kiermasz Bożonarodzeniowy. Małe i duże „Biedronki”, również włączyły się w jego organizację poprzez pieczenie ciast i wykonanie ozdób świątecznych – WIELKIE PODZIĘKOWANIA DLA DZIECI I RODZICÓW ZA OGROMNE ZAANGAŻOWANIE :)

 

 

 

 

Podczas kiermaszu nasza grupa prowadziła stoisko z kartkami świątecznymi, przygotowanymi przez wszystkie oddziały dziecięce oraz przez chętnych rodziców. ZA PIĘKNE KARTKI SKŁADAMY SERDECZNE PODZIĘKOWANIA, A WSZYSTKIM DARCZYŃCOM BIJEMY WIELKIE BRAWA!!!

 

 

http://www.krasnal.lobez.blizej.info/?m=aktualnosc&id=297

 

 

 

 

III. „ZWYCZAJE BOŻONARODZENIOWE” 18.12.2017r. – 22.12.2017r.

 

 

 

Dziecko:

• współpracuje z rówieśnikami podczas odświętnej dekoracji sali;

• uważnie słucha wiersza i wypowiada się na temat jego treści;

• nazywa i wskazuje poznane litery i układa z nich wyrazy;

• odwzorowuje kształt litery k, K;

• recytuje wiersz i śpiewa kolędy;

• wie, jak zachować się na koncercie;

• pisze litery i cyfry po śladzie;

• dba o poprawność artykulacyjną mowy;

• potrafi wykonać choinkę według podanego wzoru;

• wypowiada się na temat świątecznych zwyczajów;

 

 

 

 

 

 

 

Nasze wycieczki:

 

 

 

 

- Wycieczka do Centrum Integracji Społecznej –

 

 

 

 

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY PANU ŁUKASZOWI WÓJCICKIEMU, ZA MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA KOLEJNYCH JUŻ WARSZTATÓW KULINARNYCH W GOŚCINNYCH PROGACH CIS :)

Zapraszamy do galerii zdjęć Warsztaty Kulinarne Biedronek - „Pieczemy pierniczki” :

http://www.krasnal.lobez.blizej.info/?m=galeria&id=1216

 

 oraz do zapoznania się z artykułem na stronie internetowej Bliżej Przedszkola:

https://blizejprzedszkola.pl/wpis-7665,juz-pachnie-swietami-czyli-jak-biedronki-piekly-pierniczki

 

 

 

 

 

- Wycieczka do Szkoły Podstawowej Nr 1 na Jasełka Bożonarodzeniowe -

 

 

 

 

 

DZIĘKUJEMY NASZYM STARSZYM KOLEŻANKOM I KOLEGOM ORAZ NAUCZYCIELOM Z SP1 ZA CUDOWNE CHWILE SPĘDZONE W „MAŁYM BETLEJEM” :)

 

 

 

 

 

- Wycieczka do Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki –

 

 

 

 

W imieniu małych i dużych „Hałabałków”, Biedronki przekazały świąteczną kartkę UNICEF na ręce dyrektora Zbigniewa Szymanka i życzyły wszystkim uczniom i pracownikom WESOŁYCH ŚWIĄT!

 

 

 

 

Z Kalendarza Uroczystości Przedszkolnych:

 

 

 

 

- Spotkanie z Mikołajem „Niecodzienne odwiedziny” –

 

 

 

 

 

6 grudnia odwiedził nas Mikołaj – były prezenty oraz zdjęcia i wspólna zabawa ze wspaniałym gościem.

http://www.krasnal.lobez.blizej.info/?m=aktualnosc&id=296

 

 

 

 

 - „Świąteczne spotkanie przy choince” -

 

 

 

Święta zbliżały się coraz większymi krokami - 20 grudnia oglądaliśmy Jasełka, przygotowane przez naszych młodszych kolegów z grupy „Jeżyki”. BYŁO PIĘKNIE – DZIĘKUJEMY!

 

 

http://www.krasnal.lobez.blizej.info/?m=aktualnosc&id=301

 

 

 

 

Podczas tego przedświątecznego spotkania, rozstrzygnięty został Konkurs pt. „Anioły, aniołki, aniołeczki…”. Naszą grupę reprezentowały wspaniałe anioły: Gabrysi, Jasia, Wojtusia, Stasia, Filipka M. i Filipka B. BIEDRONKOWY „ANIELSKI CHÓR” ZDOBYŁ PIERWSZE MIEJSCE. BRAWO MALI I DUZI ARTYŚCI!!!

 

 

http://www.krasnal.lobez.blizej.info/?m=aktualnosc&id=300

 

 

 

 

Ten piękny dzień zakończył się obiadkiem wigilijnym w naszej sali, gdzie w świątecznym nastroju składaliśmy sobie życzenia i wspólnie kolędowaliśmy.

 

 

 

 

W grudniu rozpoczęły się zajęcia logopedyczne - prowadząca pani Barbara Zawada –

 

 

 

 

 

 

 

Świąteczny grudzień za nami, czas powitać Nowy 2018 Rok. Niech spełni wszystkie Państwa marzenia, przyniesie radość i zadowolenie z każdego dnia.

 

 

 

 

Zapraszamy do galerii zdjęć "Grudzień u Biedronek":

http://www.krasnal.lobez.blizej.info/?m=galeria&id=1217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STYCZEŃ 2018r.

 

 

 

 

 

 

Realizowane tematy kompleksowe:

 

I. „Z TRAMPOLINKIEM PRZEZ CAŁY ROK…” 27.12.2017r. – 05.01.2018r.

 

 

 

Dziecko:

• wskazuje cechy charakterystyczne poszczególnych pór roku;

• wypowiada się w różnych technikach plastycznych;

• przestrzega zasad bezpieczeństwa;

• wypowiada się temat treści wiersza i ilustracji;

• jest zainteresowany czytaniem i pisaniem;

• dokonuje analizy i syntezy głoskowej;

• doskonali umiejętność czytania prostych wyrazów;

• zna cyfry 0 - 7;

• rozpoznaje literę g, G i pisze ją po śladzie;

• samodzielnie ubiera się i rozbiera;

 

 

 

 

II. „ZABAWY Z BABCIĄ I DZIADKIEM” 08.01.2018r. – 12.01.2018r.

 

 

Dziecko:

• uczestniczy w zabawach rytmicznych;

• wykonuje pracę plastyczno-techniczną – prezenty dla dziadków;

• wie, czym zajmuje się babcia;

• konstruuje wypowiedź na temat babci i dziadka;

• dodaje i odejmuje w zakresie 8, pomagając sobie liczeniem na zbiorach zastępczych;

• aktywnie uczestniczy w grach i zabawach ruchowych z babcią i dziadkiem;

• rozpoznaje literę b, B i wykonuje literę sensoryczną B;

• wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;

• śpiewa piosenki dla babci i dziadka podczas uroczystości przedszkolnej;

• przestrzega zasad obowiązujących podczas zabaw;

 

 

 

 

 

 

FERIE ZIMOWE U "HAŁABAŁY"

 

 

 

15 stycznia 2018r. rozpoczęły się w naszym województwie ferie zimowe. Część dzieci wypoczywała z rodzicami, a niektórzy z nas bawili się w przedszkolu przy ulicy Mickiewicza 11. Mieliśmy okazję spotkać się z dziećmi z innych grup – wspólne zabawy w sali, wyjście do Domu Kultury na teatrzyk, zabawy na śniegu oraz  relaksacja w Sali Doświadczania Świata, to tylko niektóre atrakcje z naszymi kolegami ze „Słoneczek”, „Pszczółek” i "Motylków".

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas ferii zimowych, czekała nas jeszcze jedna niespodzianka – w naszym przedszkolu odbył się Finał I Edycji Dni Preorientacji Zawodowej dla Maluchów „Mój tata, moja mama jest fachowcem” z udziałem Kuratora Zachodniopomorskiego oraz władz naszego powiatu i miasta. Jesteśmy dumni, gdyż „Hałabałkowe przedszkole” otrzymało wyróżnienie, a na scenie podczas uroczystości wystąpił nasz kolega Bartek wraz z mamusią. Raz jeszcze dziękujemy pani Małgosi za wspaniałe zajęcia na temat Praw Dziecka.

 

 

 

Zobacz też:

http://www.krasnal.lobez.blizej.info/?m=aktualnosc&id=304

http://www.krasnal.lobez.blizej.info/?m=galeria&id=1235

 

 

 

Z Kalendarza Uroczystości Przedszkolnych:

 

 

- Biesiada z Babcią i dziadkiem -

 

 

Dnia 12.01.2018. o godzinie 14.00., odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka pt. „Aktywny  Dzień Babci i Dziadka”.

 

 

To już nasze ostatnie „przedszkolne spotkanie” z dziadkami, dlatego postanowiliśmy spędzić je na wspólnej zabawie -  razem zawsze świetnie się bawimy! Był ogromny doping, dużo pozytywnych emocji i wspaniałych wrażeń. Nie zabrakło też wierszowanych życzeń i piosenek oraz prezentów dla naszych gości. Serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie! Rodzicom zaś, składamy gorące podziękowania za pomoc w przygotowaniu poczęstunku dla naszych ukochanych seniorów.

 

 

 

Zobacz też galerię zdjęć pt. Aktywny Dzień Babci i Dziadka u "Biedronek":

http://www.krasnal.lobez.blizej.info/?m=galeria&id=1253

 

 

 

 

 

- Baśniowy bal karnawałowy -

 

 

 

Styczeń, jak przystało na karnawał, zakończyliśmy tanecznie! 29.01.2018., wspaniale bawiliśmy się na przedszkolnym balu przebierańców.

 

 

Zobacz też:

http://www.krasnal.lobez.blizej.info/?m=aktualnosc&id=305

 

Zapraszamy do galerii zdjęć pt. Styczeń u "Biedronek":

http://www.krasnal.lobez.blizej.info/?m=galeria&id=1252

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-02-13