Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały
Strona głowna  /  Gr. Kaczuszki
Gr. Kaczuszki
 
 
 
 
 
" KACZUSZKI"
 
GRUPA 6 LATKÓW
 
 
 
DZIEĆMI OPIEKUJĄ SIĘ:
 
 Bożena  Hauda - nauczyciel dyplomowany
Malwina Rajca - nauczyciel kontraktowy
 
Renata Grzegorczyk - pomoc nauczyciela
 
 
 
 
 
 
 

WRZESIEŃ

 

 

Witajcie po wakacjach :)

 

Jesteśmy już ostatni rok w przedszkolu

 

i mamy zamiar spędzić ten czas wyśmienicie.

 

Z początkiem roku przywitaliśmy

 

dwie nowe koleżanki – Zuzię oraz Malwinkę :)

 

Jest nam bardzo miło, że przyszły do naszej grupy.

 

 

 

 

Dlaczego w grupie KACZUSZKI wdrażamy program

 

„Grafomotoryka i sprawność manualna z elementami plastyki”?

 

Szereg umiejętności związanych z samoobsługą,

 

a także posługiwanie się np. nożyczkami, kredkami

 

są ściśle związane ze sprawnością manualną.

 

Gdy jej stopień rozwoju ma zróżnicowany charakter,

 

powstają pośród dzieci wyraźne różnice

 

w umiejętnościach grafomotorycznych,

 

co oznacza że niektóre prace cechują się

 

z jednej strony bogactwem szczegółów i kolorów,

 

starannością wykonania, natomiast z drugiej są nie tylko ubogie,

 

ale także schematyczne, a wykonane np. szlaczki są niekształtne

 

i często nie mieszczą  się w liniaturze.

 

Umiejętności grafomotoryczne mają znaczenie

 

dla dalszego procesu edukacyjnego dzieci,

 

a gry nie są w pełni rozwinięte, zaczynają się trudności

 

m.in. z nauką pisania i rysowania bardziej skomplikowanych obrazków.

 

Szybko też się tym męczą, zeszyty są prowadzone

 

w sposób mało estetyczny i dochodzi do zniechęcenia i niskiej samooceny.

 

Staje się zauważalny brak motywacji do pracy.

 

Poprzez wdrożenie programu chcemy wyrównać szanse

 

naszym KACZUSZKOM,

 

by dalsza nauka była również przyjemnością.

 

 

PROGRAM

GRAFOMOTORYKA I SPRAWNOŚĆ MANUALNA

Z ELEMENTAMI PLASTYKI

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

-wyeliminowanie trudności w obszarze sprawności manualnej i

-grafomotorycznej dzieci sześcioletnich z Grupy KACZUSZKI,

-stworzenie możliwości poprawy umiejętności manualnych

i grafomotorycznych zgodnie z potrzebami dzieci

i oczekiwaniami podstawy programowej w szkole,

-stworzenie rodzicom możliwości aktywnego udziału w realizacji programu.

 

CELE OGÓLNE:

-stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka,

-kształtowanie postawy zaufania i wiary we własne umiejętności,

-kształtowanie przyjaznego charakteru

i otwartości na współpracę z innymi dziećmi,

-rozwijanie umiejętności manualnych i grafomotorycznych,

-wyrównywanie szans dzieci w dalszej edukacji.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

-stymulacja i poprawa umiejętności poznawczych,

w tym koordynacji wzrokowo-ruchowej,

-rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej,

-rozwijanie i doskonalenie pamięci, spostrzegawczości, uwagi i koncentracji,

-tworzenie sytuacji uczących zaangażowania, wytrwałości i samodzielności,

-doskonalenie orientacji przestrzennej i kierunkowej,

-tworzenie podstaw do budowania przez dziecko własnej wartości

– wzmacnianie pewności siebie i swoich możliwości.

 

METODY PRACY:

-czynne – adekwatne do właściwości psychicznych wieku przedszkolnego

w postaci samodzielnych i zadaniowych doświadczeń,

które umożliwiają w sposób bezpieczny osiąganie zaplanowanych wyższych

poziomów myślenia charakteryzujących się większą aktywnością

i dłuższym zainteresowaniem, skłonnością do poszukiwań,

utrzymaniem właściwej koncentracji uwagi

z jednoczesnym przeciwdziałaniem zarówno znudzeniu,

jak i zmęczeniu. Organizacja ćwiczeń utrwalających poznane

nawyki i umiejętności praktyczne,

-oglądowe – stymulacja umiejętności dokonywania spostrzeżeń

poprzez słuch, dotyk i wzrok z wykorzystaniem obserwacji i pokazu,

osobistego przykładu nauczycieli oraz udostępniania dzieł i sztuk plastycznych,

przedstawień teatralnych oraz koncertów muzycznych,

a także ilustrowanych utworów literackich,

-słowne – aktywizacja procesów poznawczych, pobudzanie uczuć i wyobraźni,

motywowanie do działań, również do nauki pamięciowej mało skomplikowanych tekstów,

poprzez żywe słowo opowiadań, gawęd, inspirowanych rozmów,

tematyczne zagadki, a także objaśnienia i instrukcje umożliwiające

zrozumienie praktycznych sposobów działań.

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI:

-rozwiną i utrwalą sprawność manualną i grafomotoryczną,

-poprawią umiejętności poznawcze, w tym koordynacji wzrokowo-ruchowej,

-rozwiną orientację przestrzenną i kierunkową,

-rozwiną zdolność postrzegania i koncentracji,

-nabędą właściwą do wieku kondycję pamięci jako najważniejszego czynnika

procesu poznawczego, który pozwala zrozumieć otaczający świat

oraz umożliwi poznawanie siebie,

-nauczą się wytrwałości i samodzielności działania,

wzmocnią aktywność i zaangażowanie,

-zbudują własną wartość: wzmocnią pewność siebie,

uwierzą w posiadane możliwości, będą dążyć do realizacji nowych wyzwań.

 

SPRAWNOŚĆ MANUALNA I GRAFOMOTORYCZNA

PRZYKŁADOWE ĆWICZENIA I ZABAWY:

Z uwagi na ogólny rozwój fizyczny dzieci,

który ma znaczący wpływ na rozwój manualny,

ukierunkowujemy również rodziców na konkretne formy aktywności:

bieganie, jazda rowerkiem, wspinanie na dostosowanych do tego

urządzeniach placów zabaw.

Dla pozyskania płynności ruchów zalecamy

stosowanie prostych czynności samoobsługowych

takich jak zapinanie guzików i wiązanie butów.

Zwracamy także uwagę na możliwość zdecydowanej poprawy precyzj

i rąk poprzez wycinanie, lepienie, budowanie i majsterkowanie.

Przed podjęciem działań związanych z kartką i ołówkiem

warto zastosować różnorodne rozluźniające ćwiczenia:

-rozmachowe (np. kreślenie ramionami w powietrzu różnych figur,

wymachy jedną ręką lub oburącz we wskazanych kierunkach),

-przedramienia (np. przelewanie wody z jednego pojemnika do drugiego,

odkręcanie i zakręcanie nakrętki butelki),

-nadgarstka (np. krążenie obu dłoni splecionych palcami,

nawijanie sznurka w kłębek),

-dłoni i palców (np. zamykanie i otwieranie pięści,

naśladowanie gry na instrumentach muzycznych).

 

Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej:

-rysowanie szlaczków na papierze w kratkę,

-rysowanie wzorów,

-rysowanie w granicach zaznaczonego pola,

-rysowanie po śladzie w formie kropek,

-kalkowanie kształtów z wykorzystaniem kalki technicznej,

-wycinanie z papieru po linii prostej, falistej oraz

form geometrycznych i konturowych rysunków,

-wydzieranie nieregularnych skrawków papieru i ich naklejanie,

-wydzieranie prostych kształtów,

-lepienie plasteliną, modeliną, ciastoliną i masą solną

prostych elementów oraz ich łączenie w bardziej złożone kształty.

 

Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz spostrzegawczości:

-obrysowywanie prostych kształtem szablonów,

-rysowanie kredą na tablicy linii lub dowolnych kształtów w sposób ciągły,

-rysowanie kredkami na różnej wielkości arkuszach papieru, 

-rysowanie kompozycji geometrycznych na podstawie

przedstawionego wzoru oraz z pamięci,

 

-dobieranie figur geometrycznych do otrzymanych konturów,

-malowanie pędzelkiem linii prostych, łamanych,

w kształcie fali i przeplatających się wzajemnie,

-malowanie palcem linii pionowych i poziomych,

a także palcami obu dłoni jednocześnie na dużym arkuszu papieru,

-zamalowywanie powierzchni całych kartek

oraz dużych konturowych rysunków,

-układanie według wzoru i z pamięci różnorodnych kształtów

z wykorzystaniem klocków,

koralików, patyczków, guzików lub tasiemek.

 

Kształtowanie nawyków ruchowych dotyczących kierunku pisania (od lewej do prawej strony):

-kreślenie na dużym arkuszu papieru linii poziomych (z lewej do prawej)

oraz linii pionowych (z góry na dół),

-rysowanie szlaczków,

-łączenie kropek,

-rysowanie dwukierunkowe spirali i okręgów.

 

Dziecko leworęczne – podstawowe reguły postępowania:

-wyznaczenie stałego miejsca przy stole na lewo od koleżanki/kolegi,

-zwrócenie uwagi, by dziecko: ołówek lub kredkę chwytało trzema palcami lewej ręki,

z końcem skierowanym w kierunku ramienia, ułożyło kartkę w odpowiedni sposób:

lewy górny róg kartki skierowany ku górze –

prawy dolny róg kartki ku dołowi,

nie zasłaniało rysowanych np. szlaczków dłonią,

-zakupienie dla dziecka leworęcznego z trudnościami

w trzymaniu ołówka/kredki specjalnej nakładki,

-zachęcanie do usprawniania lewej ręki

poprzez lepienie, wycinanie, rysowanie itp.

 

Zabawy i ćwiczenia ruchowe:

-marszowe,

-biegowe,

-równowagi,

-skoczne.

 

Zasady postępowania podczas wykonywanych ćwiczeń i zabaw:

-realizacja zadań od łatwiejszych po trudniejsze,

-wykonywanie ruchów od całej kończyny do obszaru dłoni,

-angażowanie od jednej kończyny po dwie jednocześnie,

-wykonywanie ruchów jednoczesnych po ruchy naprzemienne,

-wykonywanie ruchów wolnych po szybkie.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DZIECI I ICH RODZICÓW

ZE SPECJALISTĄ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

(Pani Izabela Musielska):

-WRZESIEŃ – warsztaty z rodzicami „Problemy sprawności motorycznej”:

budowa kończyny górnej, omówienie bazowych systemów sensorycznych

z jednoczesnym odniesieniem do sprawności dziecka,

przykładowe techniki i ćwiczenia podnoszące sprawność motoryczną,

-LISTOPAD – zajęcia w grupie (możliwość obserwacji przez rodziców)

„Jesienna gimnastyka w parku...”: wzmacnianie mięśni brzucha i grzbietu,

ćwiczenia rozmachowe i stymulujące czucie głębokie,

ćwiczenia manualne, ćwiczenia manipulacyjne,

-STYCZEŃ – zajęcia w grupie (możliwość obserwacji przez rodziców)

„Wesołe zabawy na śniegu...”: wzmacnianie mięśni brzucha i grzbietu,

ćwiczenia rozmachowe i stymulujące czucie głębokie,

ćwiczenia manualne, ćwiczenia manipulacyjne,

-KWIECIEŃ – zajęcia w grupie (możliwość obserwacji przez rodziców)

„Wiosną – kolorowo i wesoło zabawy...”:

wzmacnianie mięśni brzucha i grzbietu, ćwiczenia rozmachowe

i stymulujące czucie głębokie, ćwiczenia manualne, ćwiczenia manipulacyjne,

-CZERWIEC – zajęcia w grupie (możliwość obserwacji przez rodziców)

„Niebawem do szkoły czas...”:

techniki plastyczne i graficzne wspomagające naukę pisania.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z UDZIAŁEM PRACOWNIKA

BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W ŁOBZIE (Oddział dla dzieci):

 

-PAŹDZIERNIK – zajęcia pod hasłem „Jesienne drzewa”

– techniki plastyczne, ćwiczenia manualne do czytanego utworu,

-GRUDZIEŃ – zajęcia pod hasłem „Czekamy na Mikołaja”

– techniki plastyczne, ćwiczenia graficzne i manualne do czytanego utworu,

-MARZEC – zajęcia pod hasłem „Wiosenne inspiracje”

– techniki plastyczne, ćwiczenia manualne do czytanego utworu.

 

Możliwość uczestniczenia rodziców w każdym

z zaplanowanych zajęć oraz w dodatkowych:

-GRUDZIEŃ – zajęcia pod hasłem „Święta tuż, tuż”

– techniki plastyczne, ćwiczenia manualne i graficzne,

-KWIECIEŃ – zajęcia pod hasłem „Wielkanoc”

– techniki plastyczne, ćwiczenia manualne i graficzne.

 

SKRZYNIA SKARBÓW

Indywidualne skrzynie skarbów przeznaczone na gromadzenie

różnorodnych materiałów wykorzystywanych w zajęciach edukacyjnych,

zwłaszcza dotyczących rozwijania sprawności manualno-graficznej

i aktywności plastycznej.

Współuczestniczenie dzieci w tworzeniu dekoracji zgodnie z porami roku.

 

EWALUACJA PROGRAMU:

-obserwacja dzieci na zajęciach,

-analiza postępów na podstawie kart pracy, wytworów dzieci,

-rozmowy z rodzicami,

-ankieta dla rodziców

 

BIBLIOGRAFIA:

-bagaż doświadczeń i materiały własne pozyskane

w ciągu wieloletniej pracy z dziećmi,

-„Plastyka dla dzieci” Cristina Creixell, Anna Llimos

(Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2011)

– pomysłowe, zabawne, kształcące i nietrudne prace plastyczne,

-„Modne ozdoby z mas plastycznych” Tołłoczko Joanna, Syndoman Piotr

(Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa 2013)

– nauka krok po kroku przygotowywania różnych mas plastycznych,

-„Rysowane wierszyki i zagadki” Minczakiewicz Elżbieta Maria

(Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012)

– rozwijanie aktywności dialogowo-komunikacyjnej i zabawowej dzieci,

zachęcenie do oglądania tego, co je otacza, słuchania, naśladowania,

powtarzania, myślenia, kreślenia, malowania, lepienia, uzupełniania,

dobierania, segregowania,

-„Wesołe szlaczki – buźki, kreski i zygzaczki” – Siedlanowska Katarzyna

(Wydawnictwo Niko, Białystok 2015)

– ćwiczenia grafomotoryczne rozwijające koordynację wzrokowo-ruchową,

percepcję wzrokową i orientację przestrzenną

(nawyki ruchowe potrzebne podczas pisania, zwłaszcza

w zakresie ruchu ręki od strony lewej do prawej,

z góry na dół oraz ruchu okrężnego odwrotnego do ruchu wskazówek zegara),

-„Lewa ręka rysuje i pisze” Bogdanowicz Marta, Różyńska Małgorzata

(Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2003) –

omówienie i prezentacja szeregu warunków, które powinny zostać spełnione,

by dziecko mogło się swobodnie rozwijać.

Wskazówki dotyczące poprawnego trzymania ołówka

i prawidłowej pozycji dziecka leworęcznego przy stole,

-zasoby internetowe.

 

Nauczyciel dyplomowany Bożena Hauda

 
 

 

 

 

Przedstawiamy pierwsze wykonane przez dzieci karty graficzne

 

„Nad morzem” oraz „Dom”

 

– ćwiczenie sprawności manualnej dłoni i precyzji palców,

 

uaktywnienie wyobraźni twórczej, aranżacja przestrzenna,

 

estetyka, ćwiczenia grafomotoryczne (pisanie po śladzie).

 

Do prac zostały wykorzystane indywidualne „skrzynie skarbów”.

 

 

 

Już od początku roku przypominamy sobie wszystkie

 

zasady bezpieczeństwa.

 

Ćwiczyliśmy z Panią bezpieczne poruszanie się po chodniku

 

oraz przechodzenie przez jezdnię po pasach.

 

 

Najbardziej podobała nam się wycieczka na komendę policji w Łobzie.

 

Poszliśmy tam na pouczającą rozmowę z funkcjonariuszem policji :)

 

Temat to „Obcym mówimy NIE!”.

 

Dzięki takim zajęciom wiemy,

 

jak się zachowywać i jak postępować

 

w stosunku do osób nam nie znanych.

 

 

 

Ciekawymi zajęciami było również oglądanie filmu instruktażowego

 

na temat pierwszej pomocy.

 

Utrwalamy ciągle wiadomości na temat udzielania pomocy innym

 

oraz zdobywamy nową, bardzo potrzebną nam wiedzę.

 

 

 

Dbamy o nasze środowisko,

 

więc z wielkim poczuciem misji poszliśmy zbierać śmieci w ramach akcji

 

„Sprzątanie świata – 2x więcej, 2x czyściej”.

 

 

 

Odbyły się warsztaty dla rodziców.

 

Temat: Integracja sensoryczna a rozwój motoryki małej.

 

Za przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów

 

serdecznie dziękujemy Pani Izabeli Musielskiej

 

– terapeuta Integracji Sensorycznej.

 

Również dziękujemy rodzicom za aktywny udział w warsztatach.

 

 

 

Pod koniec września w ramach akcji

 

„Cała Polska czyta dzieciom”

 

zaprosiliśmy mamę Juleczki,

 

która z przyjemnością przeczytała nam bajkę

 

pt: „Franklin i nowy przyjaciel”.

 

Bajka była bardzo interesująca i pouczająca.

 

Bardzo dziękujemy mamusi Julii :)

 

 

 

We wrześniu urodziny obchodziła nasza Kalinka.

 

Życzymy wszystkiego najpiękniejszego,

 

dużo zdrówka, uśmiechu i radości. Sto lat! :)

 

 

 

PAŹDZIERNIK

 

Co w lesie słychać?

 

Spotkaliśmy się z zaprzyjaźnionym leśnikiem- panem Dariuszem

 

i myśliwym-panem Jackiem w leśnej scenerii,

 

gdzie dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek

 

o lesie i jego mieszkańcach.

 

Dzięki ścieżce edukacyjnej i opowiastkom naszych gości

 

wiele informacji było zaskakujących

 

i wartych do stosowania w czasie obecności w lesie.

 

Na wyprawę zabraliśmy lupy, które pozwoliły nam spojrzeć z bardzo bliska

 

na koronę drzew, liście, drobne zwierzęta , ślady zwierząt…

 

Mogliśmy także zobaczyć instrumenty i usłyszeć dźwięki,

 

które naśladowały głosy zwierząt.

 

Podsumowaniem było wręczenie dzieciom dyplomu ”Przyjaciela lasu”.

 

 

 

 

 

 

 

Zaplanowane zajęcia otwarte ( 19.10.2018 ) dla rodziców

 

prowadzone były w ramach programu realizowanego w grupie.

 

Wprowadzeniem do zajęć było przeczytanie bajki

 

A. Syguła- Bogda „ Opowiadanie o jesiennym liściu”

 

przez panią Elę z oddziału dla dzieci

 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie.

 

Poprzez ćwiczenia i zadania do wykonania dzieci ćwiczyły

 

koordynację wzrokowo- ruchową, sprawność manualną

 

i motorykę dłoni i palców.

 

Rodzice obserwując dzieci na zajęciach

 

i częściowo mogąc brać w nich udział, mogli nie tylko poznać,

 

ale również nauczyć się w jaki sposób ćwiczyć z dzieckiem w domu.

 

 

Poniżej kilka wykonywanych przez dzieci prac na zajęciach 

 

w ramach programu.

 

 

 

 

 

14 października to Dzień Edukacji Narodowej.

 

W przedszkolu odbyła się piękna uroczystość z tej okazji.

 

W jesiennym występie artystycznym brały udział nasze Kaczuszki.

 

 

 

 

W ramach tygodnia owocowo-warzywnego,

 

wspólnie zrobiliśmy sałatkę owocową.

 

Radość była ogromna podczas przygotowywania.

 

Mogliśmy samodzielnie obierać, kroić, mieszać owoce

 

i w końcu nakładać na talerzyki i jeść.

 

Sałatka była przepyszna, bo wykonana przez nas samych.

 

 

 

 

 

W tym miesiącu urodziny obchodził Marcelek :)

 

Życzymy dużo uśmiechu i radości :)

 

 

ZAPRASZAMY DO GALERII KACZUSZEK :)

 

 

 

LISTOPAD

 

 

W tym roku Polska ma swoje urodziny.

 

Obchodzimy 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości.

 

Wszystkie Hałabałki brały udział w projekcie

 

„Piękna nasza Polska cała”. 

 

Z dumą śpiewaliśmy hymn, kolorowaliśmy godła

 

i wykonaliśmy flagi, które z dumą nieśliśmy w drodze do domu.

 

Rozmawialiśmy o naszym pięknym kraju.

 

 

Oglądaliśmy wystawę przedmiotów z dawnych lat,

 

używanych przez naszych rodziców, babcie i prababcie.

 

Próbowaliśmy odgadywać, jakie nazwy

 

mają poszczególne przedmioty i do czego służą.

 

Była to piękna i interesująca lekcja dotycząca przeszłości.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym rodzicom

 

za upiększenie naszej wystawy przedmiotami z dawnych lat :) 

 

 

Na Akademii z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości

 

Kaczuszki zatańczyły KRAKOWIACZKA.

 

 

Wyruszyliśmy na wycieczkę i wspinaliśmy się

 

na Wzgórze Rolanda.

 

Między innymi dowiedzieliśmy się tam

 

kim był Roland i sprawdziliśmy, jak kiedyś wyglądało wzgórze.

 

 

W ramach projektu polsko-serbskiego,

 

wyruszyliśmy w podróż po Polsce z Pyzą.

 

Dotarliśmy do Torunia.

 

Szukaliśmy tego miasta na mapie Polski,

 

rozmawialiśmy o zabytkach,

 

poznaliśmy osobę Mikołaja Kopernika.

 

Na koniec bawiliśmy się w pracowników

 

ŻYWEGO MUZEUM PIERNIKÓW

 

i tworzyliśmy z plasteliny toruńskie pierniczki.

 

 

 

W czasie wycieczki do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łobzie

 

dzieci miały możliwość zobaczyć,

 

w jaki sposób oczyszczane są ścieki kanalizacyjne

 

zanim zostaną wypuszczone do naszej rzeki Rega.

 

Z wiosną na zaproszenie pań prowadzących spotkanie

 

zostaliśmy zaproszeni do poznania etapów filtrowania wody

 

zdatnej później do spożycia.

 

Na pewno skorzystamy z zaproszenia.

 

 

 

W ramach programu

 

„Sprawność manualna i grafomotoryczna z elementami plastyki”

 

odbyło się kolejne zajęcie z uczestnictwem rodziców

 

pod hasłem „Jesienna gimnastyka w lesie”.

 

Zajęcie przeprowadziła Izabela Musielska- specjalista SI.

 

Celem zajęcia było wzmacnianie mięśni brzucha i grzbietu,

 

ćwiczenia rozmachowe i stymulujące czucie głębokie,

 

ćwiczenia manualne, ćwiczenia manipulacyjne.

 

 

 

 

 

Teatr muzyczny DUDUŚ z Łodzi zaprosił nas

 

na magiczny spektakl „W tajemniczej krainie krasnali”.

 

Ciekawa gra aktorów, scenografia, wspaniałe kostiumy,

 

wesołe piosenki i przepyszna zabawa, wprowadziły nas

 

w zaczarowany i magiczny świat baśni.

 

W trakcie spektaklu były organizowane konkursy

 

za które uczestnicy zostali nagrodzeni.

 

W takim konkursie wzięli udział Michalinka i Filip.

 

Na koniec odbyło się losowanie upominków od Mikołaja.

 

Nasza Jula była jedną z wielu „szczęśliwców”.

 

 

 

Mieliśmy przyjemność oglądania przedstawienia

 

pt: „Jaś i Małgosia”, które przygotowały

 

Panie Nauczycielki z naszego przedszkola.

 

Mogliśmy brać aktywny udział w opowiadanej bajce,

 

ponieważ chochlik pomieszał wątki z różnych bajek,

 

a naszym zadaniem było porządkowanie tego, co w bajce niezgodne.

 

 

 

W dniach 26 – 30 listopada odbył się

 

KOLOROWY TYDZIEŃ pod hasłem

 

„Bohaterowie polskich bajek”,

 

który zakończył się kolorowym pokazem mody.

 

PONIEDZIAŁEK- kolor zielony

 

„O smoku Wawelskim”- Czesław Janczarski

 

 

 

WTOREK – kolor biały

 

„Koziołek Matołek”- Kornel Makuszyński 

 

 

ŚRODA – kolor czerwony

 

„O wesołej Ludwiczce – Anna Świrszczyńska

 

 

CZWARTEK – kolor żółty

 

„Miś Uszatek” – Czesław Janczarski 

 

 

PIĄTEK – KOLOROWY POKAZ MODY

 

w którym zaprezentowały się:

 

ZUZIA R. – KOZIOŁEK  MATOŁEK

 

KALINKA- GĄSKA  BALBINKA

 

LAURA – PYZA

 

MICHALINKA- KOT  BONIFACY

 

Rodzicom serdecznie dziękujemy

 

za przygotowanie tak wspaniałych stroi.

 

 

ZAPRASZAMY DO GALERII KACZUSZEK :) 


Ostatnia aktualizacja: 2018-12-11