Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały
Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu
        
                                                                 
 
 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1

im. KRASNALA HAŁABAŁY W ŁOBZIE

 

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 

Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki

wychowawcze i edukacyjne,

zapewniające wspomaganie oraz

ukierunkowanie rozwoju dzieci

pełnosprawnych i niepełnosprawnych zgodnie

z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

Chcemy rozwijać talenty oraz

wyrównywać i kompensować braki i opóźnienia w rozwoju.

Skutecznie przygotowujemy dzieci

do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

 

NASZE PRZEDSZKOLE:

Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo.

Uczy wrażliwości na potrzeby innych ludzi.

Tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego

rozwoju dziecka.

Umożliwia wszystkim dzieciom

wyrównywanie szans edukacyjnych.

Przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji .

Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

Kształtuje postawy moralne i proekologiczne.

Promuje zdrowie fizyczne i psychiczne. 

Przestrzega zasad wynikających

 z Konwencji Praw Dziecka.

Jest nowoczesne i sprawnie zarządzane.

Realizuje nowatorskie rozwiązania,

które gwarantują wysoką jakość pracy.

Zatrudnia wysoko wykwalifikowaną,

kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę.

Analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

 

 

KIERUNKI PRACY W ROKU SZKOLNYM

 

2017/2018


 

MOJA MAŁA OJCZYZNA

 

 

Kształtowanie postaw patryjotycznych u dzieci przedszkolnych,

uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski.

Kształtowanie tożsamości narodowej,

poczucia przynależności lokalnej.

Formowanie u dzieci właściwych postaw prospołecznych

w oparciu o stosowanie różnorodnych form

i metod pracy aktywizujących

oraz ujednolicenie oddziaływań środowiska

przedszkolnego i domu rodzinnego.

Kształtowanie u dzieci świadomości przynależności

społecznej, do rodziny, grupy rówieśniczej,

wspólnoty narodowej.

 

 

 

MALI PRZYJACIELE

- REALIZACJA PROJEKTU POLSKO - SERBSKIEGO

 

Poznawanie świata społeczno przyrodniczego

poprzez odkrywanie tajemnic

natury, kultury i historii polskiej oraz serbskiej.

Rozwijanie postawy tolerancji wobec innych kultur.

Wspieranie dziecięcej ciekawości, aktywności

i zdolności do twórczego myślenia.

 

 

 

RADOSNY RUCH KU MUZYCE

 

Uwrażliwienie  dzieci na świat dźwięków.

Tworzenie odpowiednich warunków do odbioru muzyki.

Inspirowanie dzieci do spontaniczej

ekspresji plastycznej w oparciu o muzykę

klasyczną i popularną.

 


 

 

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH
 
W ROKU 2017/ 2018
 
 
 
Wrzesień
 
 
Sprzątanie świata
"Jesienią, jesienią - powitanie jesieni"
 "Święto przedszkolaka"
    
Październik
 
"Nasza Pani"
Życzenia z okazji DEN
 
Listopad
 
Pasowanie na przedszkolaka
Obrady Optymistycznego Sejmu
Jesienny Koncert życzeń dla byłych pracowników przedszkoli
Kolorowy tydzień - kolorowy pokaz mody
Spotkania bajkowych postaci
  
Grudzień
 
Niecodzienne odwiedziny - spotkanie ze Świętym Mikołajem
 "Świąteczne spotkania przy choince"
 
Styczeń
  
Baśniowy bal karnawałowy
 Biesiada z Babcią i dziadkiem
  
Luty
 
Czekoladowe inspiracje
 
Marzec
 
Kiedy przyroda budzi się ze snu
    
Kwiecień
 
Szukamy zajączka, pieczemy babeczki,
w koszyku śmieją się pisaneczki.
 Światowy Dzień Ziemi
 
Maj
 
X Jubileuszowa Biesiada Literacka
Biesiada z Mamą i Tatą
 
Czerwiec
 
"Bajammagia" dzieciom
 IV Mini Olimpiada Przedszkolaków
 Pożegnanie przedszkola
 
 

 

 

 

 

 

  •  


Ostatnia aktualizacja: 2018-09-06