Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały
Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu
        
                                                                 
 
 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1

im. KRASNALA HAŁABAŁY W ŁOBZIE

 

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 

Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki

wychowawcze i edukacyjne,

zapewniające wspomaganie oraz

ukierunkowanie rozwoju dzieci

pełnosprawnych i niepełnosprawnych zgodnie

z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

Chcemy rozwijać talenty oraz

wyrównywać i kompensować braki i opóźnienia w rozwoju.

Skutecznie przygotowujemy dzieci

do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

 

NASZE PRZEDSZKOLE:

Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo.

Uczy wrażliwości na potrzeby innych ludzi.

Tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego

rozwoju dziecka.

Umożliwia wszystkim dzieciom

wyrównywanie szans edukacyjnych.

Przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji .

Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

Kształtuje postawy moralne i proekologiczne.

Promuje zdrowie fizyczne i psychiczne. 

Przestrzega zasad wynikających

 z Konwencji Praw Dziecka.

Jest nowoczesne i sprawnie zarządzane.

Realizuje nowatorskie rozwiązania,

które gwarantują wysoką jakość pracy.

Zatrudnia wysoko wykwalifikowaną,

kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę.

Analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

 

 

KIERUNKI PRACY W ROKU SZKOLNYM

 

2018/2019


 

MOJA MAŁA OJCZYZNA

 

 

Kształtowanie postaw patryjotycznych u dzieci przedszkolnych,

uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski.

Kształtowanie tożsamości narodowej,

poczucia przynależności lokalnej.

Formowanie u dzieci właściwych postaw prospołecznych

w oparciu o stosowanie różnorodnych form

i metod pracy aktywizujących

oraz ujednolicenie oddziaływań środowiska

przedszkolnego i domu rodzinnego.

Kształtowanie u dzieci świadomości przynależności

społecznej, do rodziny, grupy rówieśniczej,

wspólnoty narodowej.

 

 

 

MALI PRZYJACIELE

- REALIZACJA PROJEKTU POLSKO - SERBSKIEGO

 

Poznawanie świata społeczno przyrodniczego

poprzez odkrywanie tajemnic

natury, kultury i historii polskiej oraz serbskiej.

Rozwijanie postawy tolerancji wobec innych kultur.

Wspieranie dziecięcej ciekawości, aktywności

i zdolności do twórczego myślenia.

 

 

 

RADOSNY RUCH KU MUZYCE

 

Uwrażliwienie  dzieci na świat dźwięków.

Tworzenie odpowiednich warunków do odbioru muzyki.

Inspirowanie dzieci do spontaniczej

ekspresji plastycznej w oparciu o muzykę

klasyczną i popularną.

 


 

 

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH
 
W ROKU 2018/ 2019
 
 
 
Wrzesień
 
 
Sprzątanie świata
 
"Jesienią, jesienią - powitanie jesieni"
 
 "Ogólnopolski Dzien Przedszkolaka"
   
 
Październik
 
"Moc kwiatów i rysunków składamy dziś w podarunku"
- życzenia z okazji DEN
 
 
Listopad
 
"Chociaż jestem krasnal mały - to przedszkolak doskonały"
- pasowanie na przedszkolaka
 
Obrady Optymistycznego Sejmu - Piekna nasza Polska cała
 
Jesienny Koncert życzeń dla byłych pracowników przedszkoli
 
Kolorowy tydzień - kolorowy pokaz mody
 
Dzień Postaci z bajek
  
 
 
Grudzień
 
"Wszystkie dzieci Mikołaja kochaja, wszystkie dzieci na niego czekają"
- spotkanie ze Świętym Mikołajem
 
 "Kolęda, kolęda radosna nowina"
- Wigilia w przedszkolu
 
 
Styczeń
  
"Karnawałowy czas do zabawy zaprasza nas"
- bal karnawałowy
 
 "Cała hałabałkowa gromadka kocha Babcię i Dziadka"
- biesiada z Babcią i Dziadkiem
  
 
Luty
 
Czekoladowe inspiracje
 
 
Marzec
 
"Przychodź wiosno upragniona, piekna, ciepła, wymarzona"
- pożegnanie zimy i powitanie wiosny
    
 
Kwiecień
 
"Szukamy zajączka, pieczemy babeczki, w koszyku śmieją się pisaneczki"
 
 "Wszystkim nam jest bliska ochrona środowiska"
- Światowy Dzień Ziemi
 
 
Maj
 
XI Jubileuszowa Biesiada Literacka
 
"Rodzina, ach rodzina zawsze razem sie trzyma"
- święto Mamy i Taty
 
 
Czerwiec
 
"Bajkowa scena" - "Bajammagia" dzieciom
 
 VI Mini Olimpiada Przedszkolaków
 
 "Już rozstania nadszedł czas"
- pożegnanie przedszkola
 
 

 

 

 

 

 

  •  


Ostatnia aktualizacja: 2018-09-23