Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały
Strona głowna  /  Lepszy Start
Lepszy Start

Lepszy Start 

 

Lepszy start – to autorska koncepcja projektu wczesnej diagnostyki z zakresu zaburzeń integracji sensorycznej dla dzieci  3  letnich w przedszkolu.

 

 

 

Wszystkie przedszkolaki uwielbiają aktywne i ciekawe zabawy.Wszystkie chcą w nich uczestniczyć – mimo to niektóre z nich tego nie robią, unikają zabaw w większej grupie, stoją same z boku, zatykają uszy gdy jest zbyt głośno, nie chcą bawić się na huśtawkach, karuzeli itp.

 

Dlaczego tak się dzieje?

 

Prawdopodobnie niektóre z nich mają  zaburzenia przetwarzania sensorycznego. Wszyscy od czasu do czasu doświadczamy problemów z przetwarzaniem wrażeń: gdy jesteśmy na przyjęciu lub na zakupach po pewnym czasie czujemy się przytłoczeni, mocno zmęczeni. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego występują wtedy, gdy mózg jest tak zdezorganizowany, że mamy problem z codziennym funkcjonowaniem.

 

 

 

Lista potencjalnych oznak zaburzeń integracji sensorycznej:

 

Nadwrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe.

Zbyt mała wrażliwość na dotyk ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe.

Zbyt wysoki lub zbyt niski poziom aktywności.

Problemy z koordynacją.

Opóźnienia w rozwoju mowy i zdolności językowych.

Opóźnienia w rozwoju zdolności ruchowych (duża i mała motoryka).

Problemy z nauką.

Niska samoocena.

Kłopoty z dobrą organizacją.

Kłopoty z zachowaniem.

                       

 

 

Lepszy Start

 

Celem projektu „Lepszy start” jest wykrycie ryzyka dysfunkcji procesów integracji sensorycznej. Daje to możliwość wczesnego rozpoczęcia potrzebnej stymulacji. Dziecko ma wówczas szansę szybko wyrównać deficyty a jego rozwój stanie się harmonijny, co pozwoli mu lepiej funkcjonować, gdy pójdzie do szkoły.

 

 

Dzieci objęte projektem zostaną wnikliwie poddane obserwacji klinicznej.

Obserwacja kliniczna  to zestaw kilkunastu prób do badania wskaźników integracji sensorycznej, zawierający szczegółowe procedury badania i ocenę wykonania. Obserwacje  będą wykonywane w sali do terapii SI.

 

Co zostanie przebadane?

 

Odruch: TOB (gdy jest niezintegrowany dziecko może mieć nieprawidłowości regulacji napięcia mięśniowego:  obniżone (hipotonia) lub wzmożone (hipertonia), a co za tym idzie - nieprawidłową postawę ciała, tendencję do chodzenia na palcach lub garbienia się, zaburzenia równowagi. Ponadto charakterystyczne są: szybka męczliwość i mniejsza zgrabność, problemy w planowaniu ruchowym, zaburzenia rozwoju percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo -  ruchowej)

Odruch ATOS (brak pełnej integracji tego odruchu może powodować zachwiania równowagi przy ruchach głowy, problemy w zakresie ruchów naprzemiennych, przekraczania linii środkowej ciała, rozwojem percepcji wzrokowej, w tym – izolacji ruchów oczu od ruchów głowy, stabilizacji pola widzenia, nieprawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego)

 

Odruch STOS (niewyhamowany odruch zaburza umiejętność raczkowania. Objawia się również nieprawidłową postawą (pochylona sylwetka, garbienie się przy siedzeniu), trudnościami w utrzymaniu uwagi i stabilizacji pola widzenia, rozwoju koordynacji i percepcji wzrokowej, obniżonymi umiejętnościami manualnymi.)

Kokontrakcja: czyli zdolność dowolnego napinania mięśni antagonistycznych, czyli prostowników i zginaczy w celu utrzymania równowagi. Jest wskaźnikiem pracy układu przedsionkowo-proprioceptywnego oraz mechanizmów posturalnych, wpływa na rozwój percepcji wzrokowej.

Gałki oczne: wykryte zostaną zaburzenia napięcia mięśniowego w oczach.

Próby w zakresie motoryki dużej i małej.

Niebezpieczeństwo grawitacyjne.

Równowaga.

Praksje oralne.

Lateralizacja.

 

Po dokonaniu  wszystkich obserwacji klinicznych (czas badania jednego dziecka 1 lub  2 razy po 30 minut) i po dokonaniu  analizy dokumentów
(wywiadu i kwestionariusza) Rodzice otrzymają wyraźną informację, które zakresy rozwoju dziecka wymagają wsparcia oraz w jaki sposób można wspomóc jego funkcjonowanie (zostanie sporządzony pisemny raport).
W razie potrzeby zostanie wykonana  dogłębna diagnoza procesów integracji sensorycznej. Zalecone zostaną  też ćwiczenia do pracy w domu.

 

Projekt „Lepszy start” jest realizowany na terenie przedszkola i jest dodatkową formą wspierania rozwoju dziecka.

 

Projekt realizowany jest  od roku szkolnego 2014/2015.

 

 

 

 

ROZPOCZYNAMY ROK SZKOLNY

 

 2018/2019

 

W tym roku szkolnym do projektu przystąpią dzieci  3 letnie, które są pierwszy rok w przedszkolu.

Będą to dzieci z grupy: Biedronki, Pszczółki i Słoneczka.

We wrześniu  chętni Rodzice wypełniają dokumenty i zgody, od października zostanie rozpoczęta obserwacja kliniczna dzieci.

 

  Projekt realizuje: Izabela Musielska

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-09-23