Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały
Strona głowna  /  Bezpieczne p-le
Bezpieczne p-le

 

Program "Bezpieczne przedszkole" jest skierowany do dzieci,

rodziców oraz pracowników przedszkola.

Jego podstawowym celem jest wyrabianie u dzieci

nawyków i umiejętności związanych z bezpieczeństwem

(samoobsługa, higiena, nawyki prozdrowotne itp.)

przy aktywnym współudziale rodziców,

którzy również pogłębiają swoją wiedzę w tej dziedzinie

oraz wprowadzenie zmian w placówce tak,

by była miejscem bezpiecznym

dla dzieci i pracowników. 


Ostatnia aktualizacja: 2017-10-11