Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały
Strona głowna  /  Bezpieczne p-le
Bezpieczne p-le

 

Program "Bezpieczne przedszkole" jest skierowany do dzieci,

rodziców oraz pracowników przedszkola.

Jego podstawowym celem jest wyrabianie u dzieci

nawyków i umiejętności związanych z bezpieczeństwem

(samoobsługa, higiena, nawyki prozdrowotne itp.)

przy aktywnym współudziale rodziców,

którzy również pogłębiają swoją wiedzę w tej dziedzinie

oraz wprowadzenie zmian w placówce tak,

by była miejscem bezpiecznym

dla dzieci i pracowników. 

 

Co nowego u Hałabałków.

27 września w Przedszkolu Miejskim im. „Krasnala Hałabały”

w Łobzie odbyło się spotkanie z Panią Policjant.

W spotkaniu udział brały dzieci z grupy „Tygryski” i „Rybki”.

Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego.

Pani policjant w formie praktycznej, przypomniała podstawowe zasady

zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię,

wytłumaczyła jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi,

jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych

oraz do kogo zwracać się o pomoc w sytuacji zagrożenia.

Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek.

 

11 października „Jeżyki” uczestniczyły w zajęciach pod hasłem

„Bezpieczeństwa uczę się z kolejowym ABC”.

Zorganizowanych przez Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie.

Podczas zajęć dzieci utrwaliły swoją wiedzę

na temat zasad bezpiecznego zachowania się w pociągu,

na dworcu, na peronie i przejeździe kolejowym.

 

Podczas zabaw „Jeżyki” dowiedziały się

jakie znaki drogowe stawiane

są przed przejazdami kolejowymi.

Przypomniały sobie również numery alarmowe.

.

Na zakończenie zajęć każdy uczestnik

otrzymał zestaw bezpiecznego podróżnika.

 

Grupa „Kaczuszki” wybrała się na komendę policji w Łobzie.

 

Temat rozmowy dotyczył hasła „Obcym mówimy NIE!”.

 

Dzięki takim zajęciom wiemy, jak się zachowywać

i jak postępować w stosunku do osób nam nie znanych.

 

Dnia 17.10.2018r. Grupa „Kaczuszki” spotkała się z leśnikiem

- panem Dariuszem i myśliwym-panem Jackiem w leśnej scenerii,

gdzie dowiedzieli się wielu ciekawostek o lesie i jego mieszkańcach.

Również pan Dariusz opowiadał o zasadach zachowywania się w lesie oraz o bezpieczeństwie.

Dzięki ścieżce edukacyjnej i opowiastkom naszych gości

wiele informacji było zaskakujących

i wartych do stosowania w czasie obecności w lesie.

Wrześniowy temat w grupie "Misie", został poświęcony bezpieczeństwu w domu i poza nim.

Przypomnieliśmy i porozmawialiśmy o zawodach takich jak :policjant, strażąk i lekarz.

Znamy numer alarmowy.

Poznalismy podstawowe znaki drogowe i ich kształty.

A na koniec wybralismy sie na spacer w naszych odblaskowych kamizelkach, 

abyśmy byli widoczni .

 

Grupa „Misie” w ramach projektu Bezpieczne Przedszkole udowodniła,

że zna zasady Kodeksu Przedszkolnego.

Dzieci uczą się samodzielności poprzez,

kulturalne spożywanie posiłków,

samodzielne ubieranie się i rozbieranie,

porządkowanie miejsca zabawy.

Na spotkaniu z Izabelą Niedziela

- pracownikiem Stacja Sanitarno Epidemiologicznej,

poznały zasady prawidłowego mycia zębów.

Wiedzą też, że gimnastyka,

zabawy na powietrzu i prawidłowy sposób odżywiania

 bardzo korzystnie wpływają na zdrowie.

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-12-09