RADA RODZICÓW - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZDJĘCIA MIKOŁAJKOWE!

miesiąc temu


W imieniu Rady Rodziców

zapraszam wszystkich zainteresowanych

do składania ofert 

na wykonanie zdjęć dla dzieci

z okazji Dnia Świętego Mikołaja.

Ofertę w której wskazać należy:

format z ceną zdjęcia

oraz przykładowe pracę

wykonane przez siebie,

proszę złożyć pisemnie

w sekretariacie z dopiskiem

„Rada Rodziców”

lub na adres e-mail k.89.dobrowolska@gmail.com ,

w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 14.11.2022 r. 

do godziny 12:00

 

 

Dodatkowo informuję, że w umowie będzie zawarty punkt:

- o możliwość domawiania dodatkowych zdjęć

w późniejszym terminie 

- zdjęcia dla wszystkich grup zostaną dostarczone

w jednakowym terminie

- zdjęcia indywidualne dzieci

z Mikołajem

będą robione na świątecznym

tle fotograficznym

- Mikołaj jest „zatrudniany” przez fotografa

- odwiedziny Mikołaja odbędą się

w dwóch dniach 6-7.12.2022r.

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

Katarzyna Dobrowolska