Terapia pedagogiczna

 

 

Terapia pedagogiczna jest skierowana do dzieci o specjalnych potrzebach kształcenia. Obejmuje specjalistyczne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, prowadzone różnymi metodami i technikami, mające na celu usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych i wyrównanie deficytów rozwojowych.

 

Terapia pedagogiczna ma na celu:

  • stworzenie dziecku możliwości wszechstronnego rozwoju, 
  • niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń, wyrównywanie braków w wiedzy i praktycznych umiejętnościach manualnych,
  • eliminowanie niepowodzeń edukacyjnych, emocjonalno-społecznych i ich konsekwencji,
  • ułatwianie opanowania materiału przewidzianego na danym etapie edukacyjnym,
  • wygaszanie negatywnych objawów zachowania,
  • wzmacnianie pozytywne dziecka - podwyższanie samooceny i motywacji do nauki i działania,
  • stymulowanie rozwoju dziecka: intelektualnego, psychicznego, emocjonalnego i społecznego,
  • wyrównywanie szans rówieśniczych.

 

Terapeuci:

mgr Joanna Turowska