Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały

Uczymy Dzieci...

https://zielonydinek.zabki.pl/sites/default/files/styles/width330/public/images/logotyp-program-uczymy-dzieci-programowac.png?itok=gwp9LEfM

 

 

Nasze przedszkole w roku 2019-2020

realizowało Ogólnopolski Program Edukacyjny

„Uczymy Dzieci Programować”

 

Jest to inicjatywa autorstwa Anny Świć,

mająca na celu propagowanie nauki programowania

wśród dzieci zgodna

KIERUNKIEM POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA

W ROKU SZKOLNYM 2019-2020

– Kreatywność i kompetencje cyfrowe

(Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości

i kompetencji cyfrowych uczniów

– w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno – komunikacyjnych

w realizacji pp kształcenia ogólnego).

 

Celem programu jest świadome, merytoryczne i metodyczne

wprowadzanie elementów programowania i robotyki

do zajęć dydaktycznych na różnych etapach edukacji. 

 

 

Dzieci realizowały scenariusze, które były przygotowane przez

koordynatorów programu Annę Świć i Rafała Mitkowskiego.

 

 

Zajęcia edukacyjne realizowane były

z wykorzystaniem materiałów i pomocy,

w które w roku 2019-2020 przedszkole zostało wyposażone

- mat edukacyjnych opartych na układzie współrzędnych,

robotów Ozobot BIT i EVO,

puzzli do Ozobotów, puzzli AR, kodów QR,

kolorowych kubeczków i wielu innych ciekawych pomocy i materiałów

w tym również wirtualnych mat edukacyjnych Edu Sense.

 

 

Zajęcie te były tematycznie skorelowane z treściami nauczania.

 

 

Dzieci brały udział w dwóch certyfikowanych edycjach –IV i V,

które zawierały miedzy innymi  certyfikowane wyzwania

- Code Week 2019

z Uczymy Dzieci Programować (05 - 20.10.2019),

Zakodowany kalendarz adwentowy

z Uczymy Dzieci Programować (01 - 23.12.2019)

 podczas których równolegle z dziećmi innych placówek

w Polsce i Europie realizowały zadania

związane z kodowaniem i programowaniem.

 

 

Relacje z realizacji wszystkich zadań i wyzwań umieszczane były

systematycznie na stronach poszczególnych grup

oraz na stronie Facebook Przedszkola Hałabały.

 

 

Zajęcia związane z kodowaniem i programowaniem

są dla dzieci bardzo atrakcyjne, pozwalają na realizowanie treści programowych

w inny, ciekawy, urozmaicony sposób.

 

 

Ogólnopolski Program Uczymy Dzieci Programować

będzie kontynuowany w roku 2020-2021

 

 

więcej informacji o programie

https://uczymydzieciprogramowac.pl/pl

 

 

Do zobaczenia w nowym roku przedszkolnym!!!