Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały

Kącik psychologa

Drodzy Państwo – Rodzice i Opiekunowie!

W tym półroczu w przedszkolu obecna jestem:
we wtorki (w godz. 8.00 – 15.00)
oraz w środy (w godz. 8.00 – 14.30).

Godzina dostępności: wtorki (od 14.00 do 15.00).

W razie potrzeby możemy ustalić inną godzinę.

Tel. 664 288 427

(najlepiej napisać esemesa, oddzwonię)

Agnieszka Wesołowska

 

 

Dzielne Dzieci!

Dzieci, podobnie jak dorośli, doświadczają różnych emocji. Różne także są ich doświadczenia życiowe. Niezależnie od tego warto uczyć je umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, jakie są lub mogą być udziałem przedszkolaków. Warto pomóc im w budowaniu odporności psychicznej (uwzględniając ich aktualne możliwości).

Mówi o tym program zawarty w książce „Dzielne dzieci. Wspieranie odporności psychicznej w wieku przedszkolnym” (I. Sikorska, J. Sajdera, M.Paluch-Chrabąszcz), z którego korzystamy także i w naszym przedszkolu.

Autorki odwołują się do znanych zabaw, wierszyków i piosenek. Wskazują na kompetencje, które tak naprawdę pokazywać możemy w różnych innych, bliskich dzieciom sytuacjach (na spacerze, podczas zakupów lub podczas czytania/oglądania bajki).

Dzielne dziecko doświadcza różnych emocji. Zna swoje mocne strony, uczy się odpowiednio reagować na inne osoby w otoczeniu, jest ciekawe świata, stara się rozwiązywać problemy. Ale dzielne dziecko potrafi też mówić o swoich trudnościach i w razie potrzeby poszukiwać wsparcia. To także jest ważna umiejętność.

Najważniejszych rzeczy uczymy się w działaniu. Szczególnie dzieci, które potrzebują zasad, ale które jednocześnie często ustalają je między sobą same, w sposób dla dorosłych niezrozumiały. Może o coś w tym jednak chodzi? :)