Opłaty

 

Opłata za

pobyt dziecka oraz wyżywienie w przedszkolu

dokonywana jest

do 15 dnia każdego miesiąca

( po otrzymaniu druczku z kwotą do zapłaty  )

na rachunek bankowy numer:

25 9375 1038 2600 5733 2000 0010

z dopiskiem:

wpłata za .................................................................

                     (imię i nazwisko dziecka) 

z grupy ....................................................................

                  (nazwa grupy do której uczęszcza dziecko)

 

* * * * *

W roku przedszkolnym

2022/2023

każda godzina

pobytu dziecka w przedszkolu

ponad Podstawę Programową

wynosi 1 zł.

 

Opłacie za pobyt dziecka w przedszkolu 

ponad Podstawę Programową 

nie podlegają dzieci 6 letnie!