Kontakt
Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały

Re@lnie Odpowiedzialni

Re@lnie odpowiedzialni 

 

 

Nadużywanie i nieodpowiednie korzystanie z ekranów przez dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Celem Kampanii “Odłącz się – Połącz się” jest dotarcie do jak największej ilości rodziców, opiekunów i nauczycieli używając wszelkich możliwych kanałów,
by… ...poznali zagrożenia - niebezpieczeństwo nadmiarowego korzystania z ekranów,
...jakie treści są niewłaściwe, a jakie odpowiednie - świadomość rodzica,
...uwierzyli, że mają wpływ - obecność i uważność rodzica,
...wiedzieli jak postępować w sytuacjach problemowych oraz by uniknąć e-uzależnień - relacja chroni.

 

OBUDŹ RELACJĘ

 

 

BEZPIECZNA RELACJA Z DZIECKIEM TO:

1. Rodzaj bycia ze sobą oparty na zaufaniu, otwartości i autentyczności.
2. “Miejsce” na wszystkie uczucia – i te przyjemne i te trudne. W bezpiecznej relacji wszystkie emocje są uznawane.
3. Aktywny czas z dzieckiem.
4. Dostępność emocjonalna dorosłego, czyli gotowość na otarcie łez, przytulasy i dobre słowo.
5. Słuchanie, żeby zrozumieć dziecko, a nie żeby na szybko mu odpowiedzieć.
6. Zgoda na to, że nasze dziecko może być niedoskonałe i na to, że my też nie zawsze postępujemy idealnie.
7. Prawo do popełniania błędów i uczenia się na nich.
8. To dbanie o własne granice – bo dbając o granice u siebie, uczymy dziecko jak ma szanować siebie i innych – ponieważ wszystkie zasady, regulaminy są niczym i nie działają, jeżeli nie ma bezpiecznej relacji.

PO CO NAM TAK NAPRAWDĘ RELACJA?

1. Ponieważ to fundament do porozumienia w późniejszych latach.
2. Żeby zyskać zaufanie swojego dziecka.

3. Żeby móc rozmawiać w razie wystąpienia problemu.
4. Ponieważ jak dziecko od najmłodszych lat będzie czuło, że jest akceptowane takie jakim jest, nie będzie potem szukało akceptacji w sieci.
5. Ponieważ jeżeli maluch ma dostępnego emocjonalnie rodzica, to nie będzie uciekał w świat ekranów.

OBUDŹ ŚWIADOMOŚĆ

 

OBUDŹ WYOBRAŹNIĘ

Wyobraźnia to wielki zasób – ułatwia rozwiązywanie problemów, analizowanie, szukanie przyczyn i przewidywanie skutków działań. Pozwala oderwać się od rzeczywistości w trudnych chwilach, pomaga w byciu twórczym i kreatywnym. A to są niezwykle ważne kompetencje dla dzieci.

Ale czym tak właściwie jest wyobraźnia?

Wyobraźnia to zdolność do wyobrażania sobie czegoś, do przewidywania, tworzenia różnych wyobrażeń np.“scenariuszy zdarzeń”. Wyobraźnia rozwija się do 3-4 roku życia. Dzięki niej pojawia się np. zabawa symboliczna, czyli zabawa “na niby”. Bez umiejętności wyobrażenia sobie, że patyk jest mieczem, a kamyk żabą trudno jest wkraczać w świat dziecięcej zabawy.

Co ma wpływ na rozwój wyobraźni?

Ogromny wpływ na rozwój wyobraźni u dziecka ma otoczenie, w którym dorasta.
Przez otoczenie rozumiemy nie tylko miejsce, ale i ludzi z którymi przebywa, czy interakcje do których jest zapraszane.

Większą skłonność do zabaw z wyobraźnią wykazują dzieci, które spędzają dużo czasu na wspólnych zabawach z rodzicami.

I tu ważne jest co rodzice proponują, ponieważ wyobraźnie rozwija przede wszystkim:

Zabawa angażująca zmysły.
Wzajemne opowiadanie historii.

Twórcze działanie plastyczne.
Zabawa „na niby”.
Czytanie książek.
Nuda.

Warto też dodać, że wyobraźnia “lubi” pozytywny nastrój, otwartość, swobodę, popełnianie błędów i przestrzeń do zabawy,
która umożliwia zrobienie CZEGOŚ z niczego.

Nadmiar zabawek i technologii nie jest przyjacielem wyobraźni.

Wyobrażeniowa funkcja mózgu nie rozwija się aktywnie, kiedy dzieci mają wszystko podane “na tacy”- w postaci gotowego obrazu.

Nieustanne patrzenie na bajki, reklamy, gry itp. zwalniają mózg z potrzeby generowania twórczych wyobrażeń.

Nawet tego, co się ogląda, nie ma przecież potrzeby zapamiętywać, czyli zapisywać w plikach wyobraźni odtwórczej – w każdej chwili można obejrzeć coś ponownie.

Warto tu zaznaczyć, że taki negatywny wpływ technologii jest wówczas, kiedy dzieci spędzają przed ekranami dużo czasu, a poza nimi nie mają innych twórczych aktywności.

OBUDŹ AKTYWNOŚĆ

 

Bieżące działania kampanii możecie
śledzić Państwo w mediach społecznościowych:
 

                                                                                                                                                                      Zachęcam do zapoznania się z Programem

                                                                                                                                      Re@lnie Odpowiedzialni

                                                                                                    Pedagog

                                                                                                                         Izabela Musielska

Warto się zastanowić i stworzyć zasady we własnym domu.

Zasady ekranowe w naszym domu:

Ustalamy limity czasu spędzanego przed ekranem.

Wspólnie korzystamy z urządzeń ekranowych (dotyczy rodziców i dzieci w wieku 2 – 12 lat).
Wspólnie określamy aplikacje, programy i strony, z jakich korzystają dzieci.
Podczas posiłków nie korzystamy z żadnych urządzeń ekranowych.

Nigdy przed snem Dzieci nie korzystają z urządzeń cyfrowych. Dbamy o aktywność fizyczną i kontakty społeczne.
Zaczynamy dzień bez ekranów, bez telefonów.

Nie korzystamy z urządzeń ekranowych w czasie drogi do szkoły i do pracy.
Kierując samochodem nie obsługujemy urządzeń ekranowych.
Podczas odrabiania lekcji korzystamy z urządzeń tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do rozwiązania zadań domowych.
Spotkania z przyjaciółmi staramy się spędzać bez urządzeń.
Gdy zapomnimy telefonu, nie rozpaczajmy, da się jakoś przeżyć ten dzień.

Dlaczego dzieci do 2 roku życia nie powinny mieć dostępu do technologii?

Dzieci najmłodsze uczą się świata poprzez swoje zmysły – potrzebują dotykać, widzieć, czuć, smakować i słyszeć. A najlepiej wszystko to na raz!

POZNANIE ŚWIATA

Potrzebują też być w ruchu i interakcji z innymi – zwłaszcza z rodzicami. Każde nowe doświadczenie zmysłowe, każda nowa interakcja to nowe połączenie w mózgu i lepiej rozwinięty hipokamp (część mózgu odpowiedzialna za myślenie symboliczne, pamięć i orientacje przestrzenną).

ROZWÓJ MOWY

Pierwsze lata życia to też niezwykle ważny czas dla rozwoju mowy. Najpierw rozwija się mowa bierna – czyli rozumienie języka, a potem mowa czynna, czyli umiejętność komunikowania się za pomocą słów.
Do rozwoju zarówno mowy czynnej jak i biernej dziecko potrzebuje interakcji, działania, zaangażowania rozmówcy, bliskości.
Słowa odbierane za pomocą technologii nie pozwalają na naturalny dialog – nikt dziecku nie odpowie, nie dopyta, nie zareaguje gestem ani mimiką.
Naturalna interakcja z drugim człowiekiem przetwarzana jest w lewej półkuli mózgu (odpowiedzialnej za tworzenie języka).
Kiedy maluch siedzi przed ekranem aktywna jest głównie prawa półkula mózgu – odpowiedzialna za odbiór i przetwarzanie bodźców dźwiękowych oraz obrazowych (niejęzykowych). Jeżeli czasu ekranowego jest za dużo może dojść do przewagi bodźców prawopółkulowych, a co za tym idzie do opóźnienia rozwoju mowy.

ROZWÓJ SPOŁECZNY I EMOCJONALNY

Do prawidłowego rozwoju społecznego i emocjonalnego dziecko przede wszystkim potrzebuje doświadczać różnych relacji i sytuacji społecznych.
Potrzebuje obserwować ludzi, naśladować, testować różne zachowania i przeżywać różne emocje. Spędzając biernie czas przed telewizorem czy tabletem nie ma takiej możliwości – zapewnia to tylko żywy kontakt z drugim człowiekiem. Warto też dodać, że u dzieci które spędzają długie godziny przed ekranami może pojawić się: rozdrażnienie, chwiejność emocjonalna a nawet agresja – spowodowane to jest reakcją mózgu na przebodźcowanie.
Mózg dostaje „za dużo” i musi to „wyrzucić”, a dziecko z tym nadmiarem reaguje w najprostszy możliwy sposób – krzykiem, płaczem, biciem.

 

                                                                                                                                                                                                                                             cdn. I.M.

 

KILKA INSPIRACI PLASTYCZNYCH - ZAPRASZAM

https://odlaczsie-polaczsie.pl/wp-content/uploads/2022/05/Prezentacja-_wybrane-techniki-plastyczne_Bambino_Re@lnie-Odpowiedzialni-1.ppt

 

ZAPRASZAM DO OBEJRZENIA WEBINARU NA TEMAT STYMULOWANIA MOWY

https://youtu.be/pjx-kd7zxSE

 

W ramach kampanii społecznej Odłącz się - Połącz się i programu  Re@lnie Odpowiedzialni

przeprowadzono warsztaty według Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

      Celem warsztatów była przede wszystkim integracja poprzez różne formy wspólnych ćwiczeń,

rozwój umiejętności współdziałania w grupie.

Warsztaty przeprowadzono w kilku grupach.

GRUPA SÓWKI

GRUPA JEŻYKI

GRUPA KRASNALE

GRUPA TYGRYSKI

GRUPA KACZUSZKI

GRUPA RYBKI

GRUPA ŻABKI

GRUPA LISKI

 

GRUPA KOTKI

Bardzo dziękuję wszystkim grupom biorącym udział w warsztatach.

Nauczycielkom grup dziękuję za pomoc i miłą współpracę.

                                                                                                                                   Izabela M.

SPOSÓB NA NUDĘ...

https://youtu.be/3A-Js0EF-uU