Gr. Zajączki

   
 
 
" ZAJĄCZKI "
 GRUPA 5 - LATKÓW
  
DZIEĆMI OPIEKUJĄ SIĘ:
 
mgr Iwona Gawryluk - nauczyciel mianowany
 mgr Magdalena Bachta - nauczyciel kontraktowy
  Renata Wielesiewicz  - pomoc nauczyciela