Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały

Gr. Mróweczki

   
 
 
" MRÓWECZKI "
 GRUPA 3 - LATKÓW
 
  
DZIEĆMI OPIEKUJĄ SIĘ:
 
mgr Iwona Gawryluk - nauczyciel mianowany
 mgr Magdalena Bachta - nauczyciel kontraktowy
  Renata Wielesiewicz  - pomoc nauczyciela