Kontakt
Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały

Oferta edukacyjna

 
 NASZA OFERTA...
 
W roku przedszkolnym 2023/2024 każda godzina pobytu dziecka 
w przedszkolu ponad Podstawę Programową wynosi 1,30 zł.
 
 
 W ramach Podstawy Programowej wszystkie dzieci
uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego.

Przystąpiliśmy do Programu Powszechnej Dwujęzyczności

"Dwujęzyczne Dzieci"

Programem zostały objęte dzieci z grup:

"Żabki", "Sówki", "Jeżyki", "Mróweczki", "Kaczuszki",

 "Biedronki", "Pszczółki", "Słoneczka",

"Misie", "Stokrotki", "Wiewiórki".

 

 
Ponadto nieodpłatnie uczestniczą w zajęciach:
 
 
 
katechezy (dla dzieci których rodzice wyrażają życzenie), 
 
 
 
 
Raz w miesiącu odbędą się bezpłatne koncerty w wykonaniu
Agencji Artystycznej  "Pro – Musica” ze Szczecina.
 
 
Dzieci mogą również korzystać z Sali Doświadczania Świata
oraz z sali Integracji Sensorycznej.
 
  
 
 
 
 
 
W NASZYM PRZEDSZKOLU PROWADZONE SĄ ZAJĘCIA
 
Z  ZAKRESU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU.
 
 
 
Zakres wczesnego wspomagania dotyczy rozwoju motorycznego,
rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni,
usprawniania  widzenia i słuchu, umiejętności samoobsługowych
i funkcjonowania w środowisku. 
Zajęcia te prowadzone są przez zespół specjalistów,
w skład którego wchodzą: oligofrenopedagodzy, psycholog, logopeda,
surdopedagog, nauczyciel korekcji wad postawy, terapeuci integracji sensorycznej.
 
Wczesnym wspomaganiem objęte są dzieci posiadające
opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
 
Działaniem zespołu koordynuje
Wicedyrektor przedszkola pani mgr Grażyna Tokarska.