Kontakt
Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały

O przedszkolu

        
                                                                 
 
 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1

im. KRASNALA HAŁABAŁY W ŁOBZIE

 

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 

Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki

wychowawcze i edukacyjne,

zapewniające wspomaganie

oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci

pełnosprawnych i niepełnosprawnych

zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

Chcemy rozwijać talenty

oraz wyrównywać, kompensować braki i opóźnienia w rozwoju.

Skutecznie przygotowujemy dzieci

do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

 

NASZE PRZEDSZKOLE:

Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo.

Uczy wrażliwości na potrzeby innych ludzi.

Tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego

rozwoju dziecka.

Umożliwia wszystkim dzieciom

wyrównywanie szans edukacyjnych.

Przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji .

Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

Kształtuje postawy moralne i proekologiczne.

Promuje zdrowie fizyczne i psychiczne. 

Przestrzega zasad wynikających

 z Konwencji Praw Dziecka.

Jest nowoczesne i sprawnie zarządzane.

Realizuje nowatorskie rozwiązania,

które gwarantują wysoką jakość pracy.

Zatrudnia wysoko wykwalifikowaną,

kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę.

Analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

 

 

KIERUNKI PRACY W ROKU SZKOLNYM

 

2023/2024

 

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY

"PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA"

 

Wychowanie do wartości przez kształtowania postaw

obywatelskich i patriotycznych u dzieci.

Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.

Uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski.

Poznawanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych

z regionów Polski i Kresów.

Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.

 

 

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY

"Z KULTURĄ MI DO TWARZY"

 

Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących

wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną

w odniesienu do następujących sfer aktywności:

mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru,

muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

Promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno.

Rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką.

 

 

"NIE LADA TO GRATKA!

Z HAŁABAŁĄ POZNAJEMY MISIA USZATKA"

 

Wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej.

Promowanie czytelnictwa.

Rozwijanie wszechstronnej stymulacji dzieci

poprzez połączenie wrażeń ruchowych,

wzrokowych, słuchowych, dotykowych.

 

 

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH
 
W ROKU 2023/2024
 
 
 
Wrzesień 
Międzynarodowy Dzień Kropki
 
W dzień przedszkolaka każdy to wie,
bawi się z nami kto tylko chce...
- "Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka"
 
Europejski Dzień Języków Obcych

Sprzątanie świata

 
 
 
Październik
"Moc kwiatów i rysunków składamy dziś w podarunku"
- życzenia z okazji DEN
 
 
Listopad
Obrady Optymistycznego Sejmu - Mały Miś i prawa dziecka
 
Dzień Postaci z bajek
 
"Chociaż jestem krasnal mały - to przedszkolak doskonały"
- pasowanie na przedszkolaka
 
Piękna Nasza Polska Cała - koncert partiotyczny
 
 
Grudzień
"Wszystkie dzieci Mikołaja kochają, wszystkie dzieci na niego czekają"
- spotkanie ze Świętym Mikołajem
 
 "Kolęda, kolęda radosna nowina"
- Wigilia w przedszkolu
 
Styczeń  
 "Cała Hałabałkowa gromadka kocha Babcię i Dziadka"
- biesiada z Babcią i Dziadkiem
  
Luty
"Karnawałowy czas do zabawy zaprasza nas"
- bal karnawałowy
 
Marzec
"Przychodź wiosno upragniona, piękna, ciepła, wymarzona"
- pożegnanie zimy i powitanie wiosny
    
Kwiecień
"Szukamy zajączka, pieczemy babeczki, w koszyku śmieją się pisaneczki"
 
 "Wszystkim nam jest bliska ochrona środowiska"
- Światowy Dzień Ziemi
 
Koncert życzeń dla byłych pracowników łobeskich przedszkoli
 
Maj
Biesiada Literacka
 
"Rodzina, ach rodzina zawsze razem sie trzyma"
- święto Mamy i Taty
 
Czerwiec
"Bajkowa scena" - "Bajammagia" dzieciom
 
 VII Mini Olimpiada Przedszkolaków,
Sprintem do maratonu
 
Hałabałkowy Dzień Dziecka
 
 "Już rozstania nadszedł czas"
- pożegnanie przedszkola