Kontakt
Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały

Dokumenty

Statut
 
Regulamin Organizacyjny
 
Rekrutacja:

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia

Harmonogram rekrutacji